Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 23.03.17 r. odbędzie się posiedzenie Rady ds. Taryfikacji (AOTMiT).

Porządek obrad 6/2017 posiedzenia Rady ds. taryfikacji obejmuje:

  1. Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. identyfikacji grup wyrobów medycznych, stanowiących istotny koszt poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które należałoby wyodrębnić do finansowania w ramach przepisów ustawy o refundacji wyrobów medycznych.
  2. Omówienie koncepcji taryfikacji świadczeń pediatrycznych.
  3. Wstępne przedstawienie koncepcji Planu Taryfikacji na rok 2018