Działając na prośbę Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informujemy, iż Agencja rozpoczęła prace analityczne w zakresie oceny zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych AOTMiT zaprasza do współpracy przedstawicieli/importerów/dystrybutorów firm oferujących technologię: oznaczenie cytologii na podłożu płynnym (LBC). Celem spotkań jest zgromadzenie informacji na temat oferty dostępnej na polskim rynku, specyfikacji technologii oraz technicznych aspektów wykonywania oznaczenia cytologii na podłożu płynnym. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym komunikatem na stronie Agencji i udziału w procesie konsultacji”.

W razie pytań/wątpliwości informuję, iż osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Witold Lewandowski, Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej telefon: 22 376 79 56; email: [email protected].