W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia ekspertów reprezentujących różne profile przedsiębiorstw branży healthcare. W ramach poszczególnych zagadnień przedstawione zostaną perspektywy różnych uczestników rynku. Poruszane będą aktualne dla branży tematy, jak kontakty przedstawicieli medycznych z reprezentantami służby zdrowia w czasach pandemii, wykorzystywanie elektronicznych kanałów komunikacji, best practice w zakresie antykorupcji, whistleblowing w służbie zdrowia.

W wydarzeniu Izbę POLMED reprezentować będzie dyrektor generalny Arkadiusz Grądkowski, który wystąpi w panelu pt. Razem czy osobno?, podczas którego omawiane będą możliwości współpracy podmiotów szeroko rozumianej branży healthcare.

Pani Karolina Libront, ekspert ds. prawnych projektu MedKompas prowadzonego przez Izbę POLMED, weźmie udział w dyskusji na temat nowych wyzwań compliance związanych ze zmianą trybu pracy w kontekście kontaktów online branży medycznej z pracownikami placówek ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat wydarzenia wraz z pełną agendą oraz zasadami rejestracji znajdą Państwo na stronie organizatora wydarzenia pod TYM LINKIEM.