Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Forum Ochrony Zdrowia organizowanym podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju w dniach 5-7 września 2017 r.

W związku z tym, że Izba POLMED jest Partnerem tego wydarzenia, firmom członkowskim przysługuje 10% zniżki z tytułu opłaty konferencyjnej.

Organizacja nowej sieci szpitali i finansowanie systemu ochrony zdrowia, rozwój przemysłu farmaceutycznego, sytuacja w branży wyrobów medycznych oraz e-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem – to tematy, które zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji Forum Ochrony Zdrowia.

Od siedmiu lat Forum Ochrony Zdrowia (FOZ) stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego, które w tym roku Instytut Studiów Wschodnich zorganizuje już po raz 27. FOZ pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia, zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Umożliwia też szukanie rozwiązań dotyczących konkretnych specjalizacji i jednostek organizacyjnych.

– Postęp technologii medycznych, pojawianie się innowacyjnych leków – z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. – Efektywność ekonomiczna w ochronie zdrowia jest jednym z podstawowych elementów kształtowania polityki zdrowotnej państwa, skutecznego zarządzania systemem ochrony zdrowia i w rezultacie poprawy poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

W tym roku dyskusje podczas Forum Ochrony Zdrowia toczyć się będą m.in. wokół wprowadzanej 1 października sieci szpitali oraz finansowaniu służby zdrowia.

W Forum Ochrony Zdrowia wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy publicznych i prywatnych szpitali, eksperci oraz kadra zarządzająca koncernów zarówno branży farmaceutycznej, jak i wyrobów medycznych .

Izbę POLMED reprezentować będą p. Anna Kasprzak, prezes Zarządu, p. Robert Rusak, członek Zarządu oraz p. Witold Włodarczyk, dyrektor generalny, którzy wystąpią w roli prelegentów.  
W ub. roku gośćmi FOZ-u byli m.in. Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP, Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, Andrzej Jacyna, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Tjitte Alkema, General Secretary, European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) z Belgii.

Więcej informacji na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.