Sektor ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez nieprzerwanych dostaw energii i ciągłości pracy polskiej infrastruktury energetycznej. Pismo dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów, Izba POLMED wraz z innymi przedstawicielami sektora ochrony zdrowia wystosowała do Prezesa Rady Ministrów apel, w którym wspólnie prosi o podjęcie pilnych działań mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa energetycznego polskiemu sektorowi ochrony zdrowia.

Sektor ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez nieprzerwanych dostaw energii i ciągłości pracy polskiej infrastruktury energetycznej. Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie spełnia swojej funkcji, w związku z czym stanowi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o komponenty takie jak: ambulatoria, kliniki specjalistyczne, apteki, laboratoria, gabinety dentystyczne, producentów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz niezbędne zaplecze technologiczne wymagające kontrolowanego poziomu temperatury czy obiegu powietrza.

W związku z powyższym, Izba POLMED wraz z Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Medycyny Prywatnej, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz  Związkiem Rzemiosła Polskiego, wspólnie apelują do Pana Premiera z prośbą o:

  • zmianę aktualnego brzmienia rozporządzenia i poszerzenia katalogu podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 1. w takim zakresie, by dodatkową ochroną przed skutkami niedoboru energii elektrycznej objęte były szpitale, obiekty ratownictwa medycznego, inne obiekty przeznaczone do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz producentów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • oraz, aby zmodyfikowany art. 4 ust. 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu gwarantował niezakłócone funkcjonowanie obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia.

APEL PODPISALI:

  • Konfederacja LEWIATAN
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
  • Federacja Przedsiębiorców Polskich
  • Pracodawcy Medycyny Prywatnej
  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Business Centre Club
  • Pracodawcy RP
  • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED