To niewiarygodne, że w dzisiejszych czasach, XXI wieku, najnowocześniejszym dostępie do innowacji, a nawet sztucznej inteligencji, nadal nie każdy może sobie pozwolić na adekwatny do postępu technologicznego wyrób medyczny w postaci protez piersi i peruk. Dlaczego tak jest, że pacjenci mają ograniczony komfort funkcjonowania w społeczeństwie?

Niestety jest to spowodowane m.in. niskim limitem finansowania, który nie był zmieniany od lat (protezy piersi od lat 8, natomiast peruki od lat 18!), i nadal nie został uwzględniony w rozporządzeniu.

W trosce o dobro pacjentów, w tym o zapewnienie im odpowiedniego dostępu do wyrobów medycznych, które spełniają standardy europejskie, Izba POLMED wraz z Konsultantką Krajową w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dr Mariolą Rybką, oraz Towarzystwami Naukowymi i Organizacjami Pacjenckimi, wystosowali wspólny apel do Ministra Zdrowia w sprawie podniesienia limitu finansowania protez piersi i protez włosów – peruk.

Pod apelem do Ministerstwa Zdrowia podpisali się:

Dla nas najważniejsze jest zarówno dobro pacjenta jak i jego komfort funkcjonowania w społeczeństwie. Te dwa aspekty powinny iść ze sobą w parze. Niestety często ten “komfort” jest postrzegany różnie – jedni odczuwają go lepiej, a inni gorzej. Dlatego mając na uwadze dobro pacjentów,  głównymi argumentami apelu były m.in.:

  • Wpływ sytuacji gospodarczej w kraju – wzrost cen produkcji protez piersi i peruk, spowodowany jest wzrostem kosztów walut, kosztów transportu, a także wydłużonym czasem realizacji, szczególnie w okresie ostatnich 2 lat pandemii.
  • Ograniczanie dostępności protez piersi i peruk w danym limicie finansowania – zaproponowanie pacjentom produktu zaspokajającego ich potrzeby i będącego w cenie aktualnego limitu finansowania jest prawie niemożliwe! Gdyby przeliczyć kwotę refundacji protezy piersi na kwotę przysługującą miesięcznie to wynosi ona tylko 11,66 zł, dla niektórych peruki są zaopatrzeniem na pewien okres w życiu np. na okres stosowania chemioterapii. Jednakże dla większości chorych stanowi ona uzupełnienie na całe życie.
  • Postęp technologiczny w dziedzinie protez piersi i peruk – na przełomie kilku ostatnich lat, produkcja protez i peruk uległa zmianie. Poprzez ulepszenie jakości materiałów, wyroby te generują dodatkowe koszty związane z produkcją jak i przeszkoleniem wykwalifikowanego personelu.
  • Aspekt społeczny i psychologiczny – protez piersi nie tylko poprawiają efekt wizualny, ale są niezbędnym elementem terapeutycznym pozwalającym pacjentkom po przebytej chorobie na powrót do życia społecznego i zawodowego, jak również pozwalają na zmniejszenie powikłań i skutków ubocznych związanych z leczeniem choroby nowotworowej. Natomiast  peruki  mają również przełożenie na zdrowie fizyczne pacjentów, ponieważ używanie lepszych materiałów (w tym materiałów przewiewnych) pozytywnie wpływa na stan skóry głowy. Zadbanie o te aspekty zmniejsza wydatki na leczenie skutków ubocznych takich jak ciężka depresja, a jednocześnie pozwala na wcześniejsze podjęcie pracy zawodowej i powrót do normalności, o którym marzy każdy człowiek żyjący w cieniu choroby nowotworowej.

Wyroby medyczne takie jak protezy piersi i peruki sprawiają, że pacjenci mają wolę walki z chorobą oraz zachęcają ich do podejmowania dalszych starań, przede wszystkim szukania drogi do wyzdrowienia!