Izba POLMED przeprowadziła pierwsze wdrożenie systemu compliance w placówce ochrony zdrowia w ramach projektu MedKompas.

Pod koniec 2015 r. zakończył się proces wprowadzania systemu compliance w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Wszystkie działania w tym zakresie odbywały się w ramach projektu MedKompas prowadzonego przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.

W pierwszym etapie eksperci zespołu MedKompas opracowali uniwersalny zestaw dokumentów stanowiący podstawę wprowadzenia systemu compliance do dowolnej placówki ochrony Zdrowia. Są to m.in: podręcznik opisujący funkcjonowanie systemu compliance w szpitalu, kodeks etyki dla placówek ochrony zdrowia, rekomendowane wzory umów. W przyszłości z tych wzorców będzie mogła skorzystać każda placówka ochrony zdrowia, która będzie chciała wdrożyć u siebie system compliance. Potrzeby każdej placówki w zakresie compliance mogą być różne, stąd wzory będą mogły być modyfikowane przez placówki i zaadaptowane do indywidualnych potrzeb. Mamy nadzieję, że te wzorce okażą się pomocne w ustalaniu transparentnych zasad współpracy i staną się praktycznym narzędziem, którym chętnie posługiwać się będą osoby zarządzające szpitalami — powiedział Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED.

Projekt przewiduje dostosowanie bazowego zestawu dokumentów i pilotażowe wdrożenie systemu compliance w trzech wcześniej wytypowanych placówkach.

Pierwszą z nich jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem. Proces wdrażania systemu w tej placówce trwał kilka miesięcy i obejmował kilka etapów. W tym czasie byliśmy w stałym kontakcie z kadrą zarządzającą. Musieliśmy dokonać adaptacji uniwersalnego zestawu dokumentów do wymagań placówki w Zakopanem. Dlatego też najpierw przeprowadziliśmy ankietę i zbadaliśmy faktyczne potrzeby tego szpitala i jego pracowników, a następnie wprowadziliśmy odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach — powiedział dr Dariusz Bąk, ekspert ds. etyki, członek zespołu MedKompas.

Kodeks etyki, wypracowany w ramach konsultacji z placówką, wraz z pozostałymi dokumentami został wprowadzony zarządzeniem dyrekcji pod koniec listopada 2015 r.

Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowowprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu.

Zespół MedKompas będzie monitorował funkcjonowanie systemu w zakopiańskim szpitalu przez rok od jego wprowadzenia. Jest to czas, w którym szpital może korzystać z pomocy ekspertów w razie, gdyby pojawiły się ewentualne pytania czy wątpliwości — powiedział Wojciech Szefke, prawnik, członek zespołu MedKompas.

Kolejne wdrożenia przewidziane są w Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej–Król w Malborku oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

O projekcie MedKompas

Projekt MedKompas rozpoczął się w 2010 r. W początkowym etapie koncentrował się na działalności edukacyjnej, której celem było budowanie świadomości potrzeby tworzenia transparentnych relacji na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny. Zakończenie pierwszego etapu projektu nastąpiło w 2014 r.

MedKompas w nowej odsłonie prowadzony jest od listopada 2014 r. W ramach projektu kontynuowane są niektóre działania z poprzedniego etapu, jak na przykład organizowane w całej Polsce darmowe warsztaty na temat prawnych i etycznych aspektów współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego, czy ogólnopolska kampania promująca etyczne relacje w ochronie zdrowia.

W projekcie pojawiły się całkowicie nowe aktywności tj. przygotowanie uniwersalnego zestawu dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance w placówce ochrony zdrowia oraz pilotażowe wprowadzenie takiego systemu w trzech wybranych szpitalach.