Informujemy, że w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie odbędą się Targi Warsaw Humanitarian Expo.

Targi te będą poświęcone pomocy humanitarnej oraz związanemu z tym biznesowi.

Ważną ich częścią będzie również Warsaw  Procurement Forum, na którym przedstawiciele różnych organizacji międzynarodowych będą opowiadać o swoich procedurach zakupowych.

Impreza jest współorganizowana przez Ministerstw Spraw Zagranicznych.

Dodatkowo Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii będzie miało na tych Targach swoje stoisko, dlatego też uprzejmie prosimy o promocję tej imprezy również na spotkaniach z przedsiębiorcami.

Podmioty zainteresowane udziałem w targach prosimy o kontakt z Departamentem Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:  [email protected]  oraz [email protected]

Link do strony targów: https://humanitarianexpo.com/

Więcej informacji znajduje się w broszurze dostępnej pod tym linkiem.