W ostatnim czasie do Izby POLMED napływają informacje, o praktyce podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zmierzającej do utrudniania wykonawcom umów długookresowych, takich jak między innymi  umowy na usługi serwisowe, korzystania z zawartych w nich klauzul waloryzacyjnych. Dotyczy to również zamawiających będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, np. szpitali

Zgodnie z przepisami PZP, każda umowa, której przedmiotem są usługi, a która została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy powinna zawierać postanowienia dotycząca zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, czyli tak zwaną klauzulę waloryzacyjną.

Stosowanie klauzuli waloryzacyjnej ma na celu urealnienie wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Co więcej, należy również zauważyć, że mechanizm urealnienia wynagrodzenia w zależności od okoliczności dotyczy zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby w odwrotnej sytuacji gospodarczej to szpital skorzystał z klauzuli waloryzacyjnej. Wobec tego jest mechanizmem pozwalającym na zachowanie równości stron i prawidłowego rozkładu ryzyk kontraktowych w wypadku zmiany sytuacji gospodarczej.

W związku z powyższym, w ocenie Izby POLMED, niezbędne jest zwrócenie uwagi zamawiających na konieczność stosowania klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach o zamówienia publiczne. Wskazane wyżej czynniki zewnętrzne wpływające na opłacalność realizowanego zamówienia znacząco ograniczają płynność przedsiębiorców i wywierają znaczący wpływ na opłacalność realizowanego zamówienia. Izba POLMED zwraca uwagę, że użycie klauzuli waloryzacyjnej nie tylko ochroni interesy finansowe wykonawcy, ale również zapewni zamawiającemu należytą, terminową i bezpieczną realizację zamówienia publicznego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download document