Po zapoznaniu się z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Izba POLMED po konsultacjach z ekspertami, podjęła kroki w zakresie aparatów słuchowych i wystosowała do Ministra Zdrowia pismo, w którym zwraca się z uprzejmą prośbą o wdrożenie przedstawionych przez nią uwag do projektu.

Jako Izba POLMED bardzo doceniamy dotychczasowe starania Ministerstwa Zdrowia, które chce sprostać obecnym oczekiwaniom pacjentów. Jednak, aby wprowadzone zmiany były w pełni wystarczalne i korzystne dla pacjentów, dodaliśmy do nowelizacji kilka uwag.

Przedstawione przez nas stanowisko jest głosem zarówno pacjentów, jak i branży wyrobów medycznych, a uwagi zawarte w niniejszym piśmie dążą do polepszenia sytuacji osób potrzebujących zaopatrzenia w aparaty słuchowe.

W trosce o dobro pacjentów, w tym zapewnienia im odpowiedniego dostępu do wyrobów medycznych, w  wystosowanym piśmie do Ministra Zdrowia wnioskowaliśmy m.in.  o:

  • systematyczne indeksowanie limitu o wskaźnik inflacji (raz na rok);
  • poddanie pod rozwagę Ministra Zdrowia kwestię podwyższenia limitu finansowania poz. 84 do 1800 zł dla osób dorosłych;
  • rozszerzenie listy osób uprawnionych do wystawiania na powtórne i kolejne zaopatrzenie w aparaty słuchowe dla osób dorosłych o protetyka słuchu.

Postulowane przez nas zmiany sprawią, że pacjenci będą mogli korzystać z lepszych wyrobów medycznych, w tym aparatów słuchowych i wybierać produkty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Wierzymy, że Minister Zdrowia wprowadzi nasze postulaty w życie i naniesie je do nowelizowanego projektu.