25 września mieliśmy okazję spotkać się z Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim i przekazać nasze stanowiska dotyczące:

1. Projektu ustawy o wyrobach medycznych. W tym zakresie poruszaliśmy m.in. tematy: 

    1. problemów i niejasności związanych z wprowadzaniem ostrzeżeń w reklamie wyrobów medycznych (w wielu wyrobach takie ostrzeżenie nie ma zastosowania),
    2. zmniejszenia kar administracyjnych (kary w projekcie są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu np. z prawem farmaceutycznym), 
    3. nowego rejestru wyrobów medycznych (jeżeli ma on spełniać swoje cele, powinien być jawny i umożliwiać zmiany użytkownikom zewnętrznym),
    4. braku zasadności wprowadzania wyłączenia stosowania ustawy o prawie przedsiębiorców.

2. Potrzeby zmian na liście refundacyjnej w zakresie opatrunków.

3. Finansowaniu wyrobów medycznych (potrzeby nowej kategoryzacji i zwiększenie środków na finansowanie wyrobów medycznych na zlecenie).

4. Konieczności rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wydawania wyrobów medycznych w sklepach medycznych w ramach kontraktu z NFZ (potrzeba zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne).

Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu za spotkanie i czas, jaki nam poświęcił. Doceniamy jego otwartość na merytoryczną dyskusję i umożliwienie nam przekazania uwag, które są kluczowe dla całego środowiska producentów, dostawców i importerów wyrobów medycznych. Liczymy na owocną współpracę z Ministerstwem Zdrowia, z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim na czele.