👉🏼 #REHEBILITACJA odgrywa kluczową rolę w procesie powrotu pacjenta do zdrowia oraz w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. Panel poświęcony rehabilitacji kończy symboliczną ścieżkę pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Eksperci debatowali nad znaczeniem odpowiedniego zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne.

Prelegenci, moderowani przez Iwonę Schymallę, omawiali kluczowe aspekty odpowiedniego zaopatrzenia medycznego w procesie rehabilitacji oraz codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

W panelu wzięli udział:

🔹 Agnieszka Neumann-Podczaska, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

🔹 Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia w latach 2018-2024

🔹 Robert Jagodziński, Prezes Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

🔹 Małgorzata Łukowicz, Konsultant Krajowa w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

🔹 Jarosław Michalak, Członek Zarządu i Przewodniczący Sekcji ds. Zaopatrzenia Indywidualnego Izby POLMED

🔹 Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu, Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym

🔹 Agnieszka Gorgoń-Komor, Członkini Senackiej Komisji Zdrowia

💬 Prof. Neumann-Podczaska podkreśliła: „Cechą starości jest wielochorobowość, ale największym wyzwaniem jest niesprawność funkcjonalna, która bez odpowiedniego zaopatrzenia może negatywnie wpływać na jakość życia. Powinniśmy przestać patrzeć na wyroby medyczne i zaopatrzenie z perspektywy jednego ministerstwa. To powinien być temat rozmów międzyresortowych.”

💬 Maciej Miłkowski wskazał natomiast na potrzebę regularnych przeglądów wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: „Raz do roku powinna być przeprowadzana rewizja wykazu wyrobów medycznych. Prekonsultacje są kluczowe, gdyż pozwala to uniknąć błędów technicznych i zapewnić odpowiednią jakość zaopatrzenia pacjentów.”

Panel zakończył się wnioskami dotyczącymi potrzeby lepszej koordynacji i integracji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, a także koniecznością uwzględnienia tych potrzeb w polityce zdrowotnej.

💡 Wymiana doświadczeń i wskazanie kierunków rozwoju w obszarze rehabilitacji są kluczowe dla poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

 

📸 Fot. Marcin Fijałkowski