OIGWM POLMED zaprasza na szkolenie
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE PLANOWANEJ NOWELIZACJI 2016
Data: 30.08.2016 r. w godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Prowadzący: Grzegorz Czaban

Skrócony program:
1. Nowe definicje legalne
2. Nowe wyłączenia
3. Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych
4. Zmiany w zakresie planowania zamówień i ustalaniu ich wartości
5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7. Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych
8. Oferta – badanie i ocena po nowelizacji
9. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji
11. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
Warsztaty poprowadzi P. Grzegorz Czaban; Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Podyplomowym Studium Menedżerskim przy Uniwersytecie w Białymstoku, podyplomowym Studium Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Kierownik Rady Programowej na Studium Zamówień Publicznych APEXnet CSAP. Prowadził szkolenia z zakresu procedur Banku Światowego: m.in. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. – Więcej informacji o trenerze w załączonej ofercie.
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:
• dla członków Izby POLMED: 390 zł plus VAT (każda następna osoba z danej firmy otrzymuje 10% rabatu) *
• dla firm spoza Izby: 490 zł plus VAT (każda następna osoba z danej firmy otrzymuje 10% rabatu) *
* Warunki rezygnacji: rezygnacja musi być wniesiona w formie pisemnej. Rezygnacja z warsztatów do dnia 26.05.16 bez ponoszenia kosztów, po tym terminie poniesienie całkowitej odpłatności za szkolenie.
Uczestnik szkolenia otrzymuje: – materiały (prezentacja, książka), akcesoria do notowania (segregator, notes, długopis), certyfikat ukończenia szkolenia
Zapewniamy poczęstunek.
W załączeniu do niniejszej wiadomości znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy,który należy odesłać na adres [email protected] do dnia 1.06.16 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.