XIV Forum Rynku Zdrowia dobiegło końca. Izba POLMED po raz kolejny miała możliwość publicznego przedstawienia swoich postulatów i wniosków, dotyczących funkcjonowania krajowej opieki zdrowotnej, wśród kluczowych uczestników systemu zdrowotnego.

W trakcie dwóch dni wydarzenia wzięliśmy udział w trzech panelach dyskusyjnych – łącznie z panelem otwarcia, a także przeprowadziliśmy szereg kuluarowych rozmów z przedstawicielami administracji rządowej, ekspertami oraz biznesem. Cieszy nas fakt, że z roku na rok nasz głos staje się coraz bardziej słyszalny i doceniany przez decydentów.

Efektem naszych działań jest seria aktywności skierowanych do Ministerstwa Zdrowia, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. Ich celem jest sukcesywne usprawnianie działania rynku wyrobów medycznych w Polsce oraz budowanie możliwości rozwojowych dla podmiotów działajacych na terenie kraju.

Mogli nas Państwo śledzić na naszym Twitterowym profilu: https://twitter.com/Izba_Polmed

Skrótowy opis paneli w których wzięliśmy udział:

Panel inauguracyjny ,, Od Forum do Forum”

Izbę POLMED reprezentował prezes Robert Rusak

W trakcie panelu uczestnicy rozmawiali o bieżącej sytuacji w krajowym systemie zdrowotnym oraz wizjach jego rozwoju. Dyskusja dotyczyła szczególnie oceny funkcjonowania sieci szpitali, systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, a także value based healthcare i technologii medycznych.

Minister Łukasz Szumowski mówił, że należy położyć większy nacisk na opiekę zdrowotną nakierowaną na jakość, ponieważ jest to kluczowe dla sukcesywnego rozwoju systemu. Minister wskazywał również, że technologie medyczne zmieniają oblicze medycyny i należy je skutecznie wdrażać – to dzięki nim wydłuża się długość życia pacjentów. Prezes Robert Rusak zgadzając się z ministrem odpowiedział, że przyszedł czas na politykę wyrobów medycznych, która uporządkuje cały proces i pozwoli wyznaczyć priorytety w tym obszarze. Podkreślił przy tym rolę Agencji Badań Medycznych, która mogłaby być platformą dla rozwoju nowoczesnych wyrobów.

Pozostali uczestnicy panelu:

  • Łukasz Szumowski, minister zdrowia
  • Piotr Czauderna, kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
  • Andrzej Jacyna, prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  • Stanisław Maćkowiak, prezes zarządu, Federacja Pacjentów Polskich
  • Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, LUX MED Sp. z o.o., prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej
  • Lidia Gądek, poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
  • Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu, Asseco Poland SA
  • Rafał Holanowski, prezes zarządu, Supra Brokers SA
  • Władysław Kosiniak-Kamysz*, poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
  • Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia
  • Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Wojciech Kuta, redaktor naczelny, Rynek Zdrowia

Panel ,,Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce”

Izbę POLMED reprezentował wiceprezes Adam Jagoda

Tematyka panelu koncentrowała się na wydatkowaniu dodatkowych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że należy szukać obszarów zdrowotnych, gdzie istnieje największa szansa na zwiększenie efektywności kosztowej. Prezes NFZ wskazywał, że kardiologia i stwardnienie rozsiane są obszarami, w których inwestycje przyniosły oczekiwany zwrot. Przedstawicielka Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Gabriela Sujkowska mówiła natomiast, że prowadzona obecnie weryfikacja koszyków świadczeń przyniesie w przyszłości oszczędności dla systemu. Podkreślała przy tym, że obecnie głównym obszarem prac AOTMiT jest rehabilitacja.

W odniesieniu do branży wyrobów medycznych, dyskusja dotyczyła w szczególności zakupów grupowych. Prezes Jacyna  powiedział, że na tę chwilę nie ma informacji w jaki sposób zakupy grupowe na sprzęt medyczny będą prowadzone. Wiceprezes Adam Jagoda przestrzegał, aby do zakupów grupowych podchodzić rozważnie i dokładnie przeanalizować dobierane kryteria przetargowe. Błędnie określone wskaźniki przetargowe mogą bowiem prowadzić do monopolizacji rynku i wykluczyć z niego mniejszych graczy. Będzie do niekorzystne zarówno dla systemu, jak i dla pacjentów.

Pozostali uczestnicy panelu:

  • Paweł Buszman (American Heart of Poland SA – prezes zarządu)
  • Beata Drzazga (członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie – właściciel, prezes, BetaMed SA)
  • Andrzej Jacyna (Narodowy Fundusz Zdrowia – prezes)
  • Maciej Miłkowski (Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu)
  • Andrzej Sośnierz (Sejmowa Komisja Zdrowia – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego)
  • Gabriela Sujkowska  (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Dyrektor Wydziału Taryfikacji)
  • Piotr Wróbel (Rynek Zdrowia – zastępca redaktora naczelnego)

Panel ,,Wyroby medyczne”

Izbę POLMED reprezentował prezes Robert Rusak

Panel w całości poświęcony był tematyce wyrobów medycznych. Dyskusję otworzył prezes Robert Rusak, który omówił korzyści dla systemu, wynikające ze zwiększania dostępu do nowoczesnych wyrobów medycznych. Podkreślił przy tym, że Izba na bieżąco współpracuje z administracją rządową w celu poprawy obowiązujących przepisów – wskazał przy tym m.in.na Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prezes Rusak mówił również, że powstanie rządowego programu wsparcia dla branży wyrobów medycznych zaktywizuje rynek oraz przyniesie szereg korzyści gospodarczych. Prezes wyraził nadzieje, że przykładem w tym zakresie będzie dla nas Irlandia, która przoduje w rozwoju technologii medycznych.

Dominik Dziurda, dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w AOTMiT,  zgodził się z prezesem Robertem Rusak, że współpraca Izby z Agencją daję wiele wymiernych korzyści. Dyrektor mówił także, że należy pracować nad rejestrami sprzętu medycznego, które pozwolą na bieżąco obserwować zmiany technologiczne. Technologie zmieniają  szybko i system musi za tymi zmianami nadążać – mówił dyrektor. Zgodnie z zapowiedziami dyrektora od listopada w AOTMiT zacznie działać grupa ds. wyrobów medycznych.

Jakub Adamski, dyrektor Departmaentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, zapowiedział, że ministerstwo chce przyjrzeć się branży wyrobów medycznych i sprawdzić jakie wyzwania systemowe przed nią stoją. Chodzi o cały proces powstawania i wdrażania wyrobów – od badań i rozwoju po komercjalizację. Jednocześnie, co bardzo istotne, dyrektor zaznaczył, że ministerstwo ma świadomość, że wyroby medyczne to nie leki i należy patrzeć na nie inaczej.

Dr Józef Kurek, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie, odniósł się natomiast do zamówień publicznych na wyroby medyczne, dokonywanych w szpitalach. Dyrektor mówił, że obecnie, niestety, wiele szpitali kupuje sprzęt z góry narzucony, a nie ten którego potrzebuje. Ogranicza to możliwości terapeutyczne szpitala i jest niekorzystne dla pacjentów. Dyrektor apelował, aby szpitale miały większą elastyczność w wyborze sprzętu. Zaznaczył także, że cena nie powinna być kluczowym kryterium przetargowym.

Pozostali uczestnicy panelu:

  • Maciej Bogucki (Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia – dyrektor)
  • Jakub Adamski  (Ministerstwo Zdrowia, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz)
  • Dominik Dziurda (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej )
  • Wojciech Widuchowski  (Oddział II Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich)
  • Dr Józef Kurek (Wielospecjalistyczny Szpital w Jaworznie, dyrektor)