Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem Izby POLMED przygotowanym przez obsługującą nas Agencję PR.

Jest to materiał  podsumowujący dotychczasowe działania  i informujący o planowanych aktywnościach z zakresu PR  w związku z projektem ustawy o refundacji wyrobów medycznych.

W dokumencie przedstawiona została analiza aktualnej sytuacji – na jakim etapie jest zarówno projekt nowelizacji ustawy, jak i sama Izba – pod kątem edukowania i budowania wizerunku rzetelnego partnera dla decydentów.

Pobierz Newsletter