Gospodarka XXI wieku prężnie się rozwija. Coraz bardziej popularnym obiektem zainteresowania stały się także innowacyjne projekty z zakresu nowoczesnych technologii medycznych. Czy warto w nie inwestować? Oczywiście, że tak! W końcu medycyna jest przyszłością istnienia ludzkości. Tylko jak to zrobić przemyślanie i z korzyścią dla społeczeństwa?

Od lewej: Klara Klinger, Arkadiusz Grądkowski, Jaroslaw J. Fedorowski, Paweł Elbanowski, Aleksandra Burdukiewicz.

Na to pytanie odpowiedzi udzielili eksperci z sektora medycznego:

Przysłuchując się wypowiedziom liderów ze świata medycyny, nauki i wyrobów medycznych, możemy dostrzec, że każdy z nich widzi inną perspektywę. Dzięki nim, mamy 360 stopniowy podgląd na nowoczesne technologie, co przyczynia się do precyzyjnej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Po wysłuchaniu debaty, każdy zainteresowany, czy nawet przyszły inwestor znajdzie coś dla siebie. 

Na rynku dostępne są nie tylko roboty i wielkie maszyny, ale także mniejsze, “domowe” ulepszenia, które również należą do innowacji. Uwagę w tej kwestii zwrócił Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski:

“Innowacjami mogą być też ulepszone wersje prostszych w swojej budowie produktów. Wprowadzenie nowego elementu lub kształtu, czy zastosowanie innego materiału np. w produkcji  pieluchomajtek, to też jest innowacja, która potrafi niesamowicie wpłynąć na komfort użytkowników. Niestety nie każda innowacja finalnie wejdzie do powszechnego użytku. Najczęstszą przeszkodą jest biurokracja oraz problem z finansowaniem. Brakuje całościowego spojrzenia na system przez co, niestety, innowacje postrzegane są często jak rozwiązania zwiększające koszty leczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że coś, co patrząc wycinkowo z perspektywy płatnika, jest bardzo drogie, z punktu widzenia makro jest oszczędnością dla systemu i całościowego budżetu państwa.”

Prezes A. Grądkowski zwrócił także uwagę na potrzebę wprowadzenia transparentnej polityki dla wyrobów medycznych w naszym państwie:

“Potrzebujemy jasnych, przejrzystych reguł gry. Inżynier z Politechniki nie musi być prawnikiem. On powinien mieć możliwość wejścia na jedną stronę www i znalezienia  informacji, jaką drogą  musi podążać i jakie kroki podjąć, aby wymyślony przez niego produkt miał szansę na wejście do powszechnego stosowania.” 

Tylko w ten sposób nowoczesne wyroby medyczne będą mogły w szybszy sposób trafić do powszechnego użytkowania i przynosić korzyści pacjentom.

?? Więcej na temat tego, co myślą inni eksperci i jaki jest ich punkt odniesienia do nowych technologii medycznych TUTAJ