Jako Izba POLMED bardzo doceniamy działania Ministerstwa Zdrowia, w tym pozytywnie oceniamy podniesienie limitów finansowania oraz próbę dokonania kategoryzacji produktów chłonnych, o którą postulujemy od wielu lat. Wierzymy, że właściwie wprowadzona kategoryzacja zapewni pełną transparentność przy finansowaniu produktów chłonnych ze środków publicznych. 

Jednak pomimo zaproponowanej nowelizacji rozporządzenia, Izba POLMED nie spodziewała się tak dużych zmian w zakresie wyrobów chłonnych. W związku z tym jesteśmy otwarci na współpracę i zobowiązujemy się do wsparcia Ministerstwa Zdrowia w pracach w celu opracowania zmian, wychodzących naprzeciw potrzebom pacjentów, wyzwaniom rynkowym oraz oczekiwaniom Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaproponowane w projekcie kategoryzowanie produktów chłonnych tylko według ich chłonności, nie jest rozwiązaniem właściwym i jest niekorzystne dla pacjentów.

W związku z powyższym, widząc i popierając działania Ministerstwa Zdrowia zmierzające do wprowadzenia kategoryzacji środków chłonnych, postulujemy o:

  1. dokonanie podziału na podstawie normy ISO 22748 i przypisanie poszczególnym kategoriom produktów następujących limitów finansowania:
  • Wkłady anatomiczne, podkłady – 1 zł/ 1 szt.,
  • Pieluchy anatomiczne – 1,7 zł/ 1 szt.,
  • Majtki chłonne, pielucho-majtki – 2,3 zł/ 1 szt.
  1. wspólne wypracowanie, w dalszej kolejności, nowych rozwiązań w zakresie finansowania wyrobów chłonnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem przesłanym do Ministra Zdrowia: