Rok przed oficjalnym zakończeniem  działań w ramach inicjatywy MedKompas możemy pochwalić się zakończeniem wdrażania autorskiego systemu compliance we wszystkich trzech placówkach, które wytypowaliśmy do udziału w projekcie.

W pozostałych aktywnościach efektywność projektu przerosła nasze oczekiwania. Zainteresowanie warsztatami z zakresu działań antykorupcyjnych wciąż wzrasta. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w naszych warsztatach znacznie przekroczyła założenia projektu. Z pewnością możemy uznać dotychczasowe efekty za sukces – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby Polmed.

Od blisko siedmiu lat OIGWM POLMED prowadzi projekt MedKompas, którego realizacja składa się z dwóch etapów. W pierwszej turze, która trwała do 2014 r., projekt (MedKompas I) koncentrował się stricte na działalności edukacyjnej, której celem było uświadomienie jak najszerszej grupie odbiorców potrzeby tworzenia transparentnych relacji na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny.

W 2014 r. działania w ramach projektu (MedKompas II) zostały rozszerzone o dwie niezwykle istotne aktywności tj. opracowanie modelowego systemu compliance dla szpitali oraz praktyczne pilotażowe wdrożenie takiego systemu system w wybranych placówkach ochrony zdrowia.

W ramach MedKompas II przeprowadziliśmy już blisko 60 warsztatów poświęconych tematyce prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z branżą wyrobów medycznych. Warsztaty organizowane były na terenie całej Polski, i wzięło w nich udział ponad 1300 przedstawicieli ochrony zdrowia. Zespół MedKompas uczestniczył w największych wydarzeniach branżowych w kraju, promując etyczne relacje w ochronie zdrowia – podsumowuje Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED i projektu MedKompas.

W ramach projektu OIGWM POLMED zorganizowała również sześć dużych debat publicznych oraz konferencję prasową, których celem była dyskusja o potrzebie wprowadzania systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia. W debatach łącznie uczestniczyło blisko 500 osób – dodaje Elżbieta Karczmarska – de Vries, manager projektu.

Eksperci MedKompas opracowali uniwersalny zestaw dokumentów stanowiący podstawę do wprowadzenia systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia. Składa się on m.in. z: podręcznika opisującego funkcjonowanie systemu compliance w szpitalu, kodeksu etyki dla placówek ochrony zdrowia oraz rekomendowanych wzorów umów.

W najbliższym czasie zestaw wzorcowych dokumentów zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu MedKompas – www.medkompas.pl. Z opracowanych dokumentów będzie mogła skorzystać każda placówka ochrony zdrowia, która będzie chciała wdrożyć u siebie system compliance. Potrzeby każdej placówki w zakresie compliance mogą być różne, stąd wzory będą mogły być modyfikowane przez placówki i zaadaptowane do indywidualnych potrzeb – informuje Witold Włodarczyk.

Z punktu widzenia OIGWM POLMED, ogromnym sukcesem jest przeprowadzenie pilotażowego wdrożenie takiego systemu w trzech wybranych szpitalach, t.j. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. Dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, w Powiatowym Centrum Zdrowia Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej – Król w Malborku oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie. Obecnie trwa roczny okres monitorowania funkcjonowania systemu w Szpitalu w Parczewie. Jest to czas, w którym szpital może korzystać z pomocy ekspertów w razie, gdyby pojawiły się ewentualne pytania czy wątpliwości – podsumowuje Witold Włodarczyk.

Proces wdrażania systemu compliance każdorazowo trwał kilka miesięcy i podzielony był na etapy. W każdym ze szpitali dokonano adaptacji uniwersalnego zestawu dokumentów do wymagań placówki. Początkowo przeprowadzana była ankieta mająca na celu zbadanie faktycznych potrzeb danego szpitala i jego pracowników, a następnie wprowadzano odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach. Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitali, aby zapoznać ich z nowo wprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu – mówi dr Dariusz Bąk, ekspert ds. etyki, członek zespołu MedKompas

Izba POLMED zakończy realizacje projektu MedKompas w październiku 2018 roku. Do tego czasu realizowane będę bezpłatne warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych, planowany jest udział w wydarzeniach branżowych, organizacja dwóch publicznych debat poświęconych polityce compliance, jak również wsparcie placówek, które będą chciały wdrożyć system compliance.