W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami o niepoprawnej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego, przypominamy, że podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe oraz działy farmacji szpitalnej, w przeciwieństwie do aptek ogólnodostępnych, są uprawnione do nabywania refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów innych niż hurtownie farmaceutyczne (np. od firm medycznych – producentów, importerów lub dystrybutorów wyrobów medycznych).

Wymóg, o którym mowa w art. 88 ust. 5 pkt 11 Prawa farmaceutycznego, dotyczy wyłącznie kierowników aptek ogólnodostępnych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o refundacji, świadczeniodawca może nabywać produkty refundowane od podmiotu innego niż hurtownia farmaceutyczna.

Ww. działanie byłoby dla farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, ale też i dla branży wyrobów bardzo dużym ułatwieniem we wspólnych kontaktach.

Pełna treść opinii prawnej TUTAJ