OIGWM POLMED oraz Rada Programowa Projektu MedKompas Poland

zapraszają na konferencję:

„MedKompas na półmetku: system compliance w szpitalu – wprowadzenie i funkcjonowanie.

Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym”

która odbędzie się 27 września 2016 r. w godzinach 11:30 – 13:30 w hotelu Golden Tulip w Warszawie, ul. Towarowa 2.

Podczas konferencji prelegenci omówią poniższe zagadnienia:

  • System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Wdrożenie systemu compliance w szpitalu – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas
  • Nowy kodeks etyki branży medycznej – nadchodzące zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym

Prelegenci:

  • Józef Jakubiec – Dyrektor generalny, Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Bolesław Rok – V-ce Dyrektor Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Marcin Szczepański – Relaltionship Manager Projektu MedKompas
  • Mariusz Witalis – Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce.
  • Przedstawiciele szpitali w Zakopanem i Malborku, w których wdrożono system compliance w ramach Projektu MedKompas.

Moderator dyskusji: Witold Włodarczyk, dyrektor OIGWM POLMED, dyrektor Projektu MedKompas

W trakcie dyskusji eksperci omówią zasadność wprowadzania w placówkach ochrony zdrowia standardów postępowania w sytuacjach trudnych i potencjalnie korupcjogennych.

Dyrektorzy szpitali, w których, we współpracy z ekspertami projektu MedKompas, wdrożono system compliance, przedstawią jak przebiegał proces. Omówione zostaną poszczególne etapy implementacji systemu od badania indywidualnych potrzeb placówki po jego ostateczne wprowadzenie.

Ponad to zaproszeni prelegenci omówią zmiany, jakie w relacjach lekarz – przemysł medyczny wprowadzi nowy Kodeks Etyki, który wkrótce zostanie przyjęty przez dwie największe w Polsce organizacje branżowe skupiające producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych tj. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED oraz Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 24 września 2016 r. e-mail: [email protected]

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.   

O projekcie MedKompas:

Projekt MedKompas Poland to wyjątkowe przedsięwzięcie w polskim systemie ochrony zdrowia, zainicjowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Jego głównym założeniem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia. W ramach projektu prowadzone są warsztaty „Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego” oraz kampania promująca etyczne relacje w ochronie zdrowia. Stworzony został również uniwersalny zestaw dokumentów dla placówek ochrony zdrowia stanowiący podstawę do wprowadzenia systemu compliance. W ramach projektu przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie takiego systemu w trzech wybranych szpitalach. Zapraszamy na stronę internetową projektu www.medkompas.pl