polmed-logo-new

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

zaprasza na konferencję:

„Jak zapewnić bezpieczeństwo na linii szpital – lekarz – firma medyczna:

projekt MedKompas, branżowy kodeks etyki, certyfikacja wydarzeń branżowych”

która odbędzie się 25 września 2018 r. w godzinach 11:30 – 13:30 w Warszawie, w sali wykładowej przy ul. Polnej 11, piętro 9.

Podczas konferencji prelegenci omówią poniższe zagadnienia:

  • Rola projektu MedKompas w budowaniu etycznych relacji biznesowych w systemie ochrony zdrowia  System compliance w szpitalu – już nie moda a konieczność
  • Kodeks etyki branży medycznej – obostrzenia w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym
  • Wzory umów do Kodeksu Etyki Izby POLMED – gwarancja bezpieczeństwa dla szpitala/lekarza/firmy
  • Certyfikacja wydarzeń branżowych – kiedy jest niezbędna?

Prelegenci:

  • Dariusz Bąk – wykładowca akademicki Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert ds. etyki biznesu, ekspert projektu MedKompas
  • Oskar Luty – adwokat, ekspert prawny OIGWM POLMED
  • Remigiusz Pawelczak – dyrektor SP ZOZ w Szamotułach
  • Marcin Szczepański – relationship manager projektu MedKompas

Moderator dyskusji: Witold Włodarczyk, dyrektor OIGWM POLMED, dyrektor Projektu MedKompas

W trakcie dyskusji eksperci omówią zasadność wprowadzania w placówkach ochrony zdrowia standardów postępowania w sytuacjach trudnych i potencjalnie korupcjogennych.

Ponad to, omówiony zostanie obowiązujący od stycznia 2018 Kodeks Etyki branży wyrobów medycznych, który wpływa na kształtowanie i funkcjonowanie relacji biznesowych w sektorze ochrony zdrowia.

Przedstawiony zostanie również System Weryfikacji Konferencji (CVS) umożliwiający sprawdzenie zgodności wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez strony trzecie z Kodeksem Etyki. Konieczność uzyskania certyfikatu wynika z zapisów Kodeksu.

Po zakończeniu konferencji serdecznie zapraszamy na poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 20 września 2018 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: [email protected]

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.