Wybrany został nowy skład organów statutowych Izby POLMED na kadencję 2017-2020.  W skład Zarządu weszli eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży wyrobów medycznych. Ich głównym zadaniem na najbliższe trzy lata będzie dalsze wzmacnianie pozycji Izby POLMED oraz współpraca z decydentami w celu stworzenia odpowiednich warunków dla funkcjonowania branży wyrobów medycznych w Polsce. Nowy Prezes Zarządu zostanie wybrany w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Podczas Walnego Zgromadzenia Izby POLMED, w dniu 6 kwietnia w drodze głosowania wybrany został nowy skład Zarządu, w którym znaleźli się: Adam Jagoda (Medtronic Poland), Anna Kasprzak (GE Healthcare), Marzena Kulis (Johnson & Johnson), Jarosław Michalak (PAUL HARTMANN Polska), Agnieszka Morogow (Thuasne Polska), Michał Padjasek (Akson), Robert Rusak (Boston Scientific) oraz Piotr Zawirski (Systamed).

Do zadań nowego Zarządu należeć będzie kontynuacja dotychczas realizowanych działań oraz wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom i przygotowanie planu działania na kolejne lata. „Widzimy potrzebę budowania świadomości na temat rynku wyrobów medycznych w Polsce. Nowo wybrani członkowie Zarządu posiadają szerokie kompetencje i bogate doświadczenie zawodowe, co pozwoli im aktywnie reprezentować interesy członków Izby oraz wzmocni kluczowe obszary naszej działalności” – powiedział po wyborze składu nowego Zarządu, Dyrektor Generalny Izby POLMED, Witold Włodarczyk.

Wybory zostały przeprowadzone również w pozostałych organach Izby POLMED – Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Wybór nowego Prezesa Zarządu planowany jest na 21 kwietnia br.

***

Nowy Zarząd Izby POLMED:

Adam Jagoda – Dyrektor Generalny w Medtronic Poland. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży technologii medycznych. Poprzednio związany z takimi spółkami, jak: Tyco Healthcare i Covidien Polska. Do Zarządu Izby wybrany został po raz pierwszy. Medtronic jest producentem sprzętu medycznego, obecnym w 160 krajach. W Polsce zatrudnia blisko 800 osób.

Anna Kasprzak – General Manager GE Medical Systems Polska. W poprzedniej kadencji Zarządu pełniła funkcję wiceprezesa Izby POLMED. Z wykształcenia lekarz stomatolog, posiada dyplom MBA Lubelskiej Szkoły Biznesu i University of Lancashire. W GE Healthcare odpowiada m.in. za wzmocnienie organizacji, dostosowanie do szybko zmieniającego się środowiska i budowanie długoterminowego wzrostu rentowności.

Marzena Kulis – Dyrektor Zarządzająca, region Europy Środkowo-Wschodniej, sektor Medical Devices, Johnson & Johnson. W poprzedniej kadencji Zarządu pełniła funkcję wiceprezesa Izby. Z firmą J&J jest związana od czterech lat. Poprzednio m.in. zarządzała filią firmy Pfizer w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Banku Światowym, gdzie prowadziła projekty związane z systemami ochrony zdrowia i ich reformą w Polsce, na Słowacji, krajach bałtyckich i na Bałkanach. Jest współautorką licznych publikacji naukowych.

Jarosław Michalak – Marketing and Sales Director, dział Incontinence Management and Ostromy Business, PAUL HARTMANN Polska. Wybrany po raz pierwszy do Zarządu Izby POLMED. Firma PAUL HARTMANN jest producentem szerokiej gamy wyrobów medycznych, m.in. pielęgnacyjnych i leczniczych, narzędzi operacyjnych. W Polsce firma zatrudnia około 200 osób.

Agnieszka Morogow – Dyrektor Zarządzająca w Thuasne Polska. Z firmą związana jest od 11 lat. Poprzednio pracowała w m.in. w 3M. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów managerskich w ICAN Institute. W kadencji 2014-2017 była wiceprezesem Izby POLMED. Firma Thuasne Polska zajmuje się przede wszystkim produkcją wyrobów do zaopatrzenia ortopedycznego, środków pomocniczych, wyrobów niezbędnych w leczeniu chorób żył i obrzęków.

Mirosław Padjasek – właściciel firmy Akson. W Izbie POLMED przewodniczący Sekcji ds. Rehabilitacji
i Ortopedii. W Zarządzie Izby POLMED zasiada po raz pierwszy. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży, z wykształcenia jest inżynierem. Wcześniej zajmował się dystrybucją m.in. produktów marki Panasonic. Firma Akson jest importerem i dystrybutorem sprzętu ortopedycznego oraz rehabilitacyjnego.

Robert Rusak – Health Care Economic & Market Access Manager, Central Eastern Europe, Boston Scientific. Pełnił funkcję wiceprezesa Izby POLMED w poprzedniej kadencji. Z branżą medyczną jest związany od wielu lat. Pracował m.in. w Novartis Pharma AG, Johnson & Johnson oraz Bristol-Myers Squibb. Firma Boston Scientific jest producentem sprzętu medycznego przeznaczonego dla szpitali oraz zaopatrzenia indywidualnego.

Piotr Zawirski – właściciel firmy Systamed Piotr Zawirski, zajmującej się sprzedażą wyrobów medycznych dla klientów indywidualnych, z siedzibą w Łodzi. W poprzedniej kadencji Zarządu był wiceprezesem Izby.

***

Ogólnopolska Izba Gospodarcza POLMED to największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy
z branży wyrobów medycznych. W jej skład wchodzi około 100 podmiotów – zarówno producentów, jak i  dystrybutorów.  Do Izby należą największe podmioty na polskim rynku, lecz również działające lokalnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED prowadzi aktywne działania na rzecz promocji nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowanie łatwiejszego i szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów. Dąży również do wypracowania przyjaznego środowiska biznesowego dla działających w naszym kraju przedsiębiorstw.