W Newsletterze omówione zostały poniższe zagadnienia:

  • Prace nad nowelizacja ustawy o refundacji
  • Nowe zarządzenie Prezesa NFZ ws. realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
  • Minister Zdrowia prezentuje plan reformy systemu ochrony zdrowia
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdza stawkę 8% VAT dla wyposażenia wyrobów medycznych
  • Zmiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców
  • Prace nad wprowadzeniem płacy minimalnej dla pracowników medycznych służby zdrowia
  • Propozycja wspólnej decyzji refundacyjnej dla państw Europy Środkowo-Wschodniej