Minister zdrowia wprowadził nową kwalifikację rynkową „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” 

Na wniosek Izby POLMED minister zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) nową kwalifikację rynkową „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

Włączona do ZSK kwalifikacja jest odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia braków kadrowych sklepów medycznych oferujących w swoim asortymencie wyroby medyczne. Sklepy medyczne potrzebują wykwalifikowanych pracowników, którzy w odpowiedni sposób zajmą się osobami niepełnosprawnymi poprzez dobór odpowiedniego do ich stanu zdrowia sprzętu medycznego.

Osoba posiadająca kwalifikację „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” jest przygotowana do rozpoznawania potrzeb pacjentów w zakresie stosowania wyrobów medycznych oraz samodzielnego prowadzenia sprzedaży wyrobów medycznych. Wiarygodność kwalifikacji rynkowej znajdującej się w zintegrowanym rejestrze jest potwierdzona przez władze publiczne.

Kwalifikacja rynkowa opublikowana w formie obwieszczenia zawiera informacje dotyczące szczegółów efektów kształcenia oraz zasobów wiedzy, jakich wymaga się od posiadaczy kwalifikacji.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1269/1