Informujemy, że Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie.

 

Rozporządzenie:

  • Wprowadza do refundacji zaopatrzenie miesięczne w postaci czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM), z limitem finansowania 255 zł sztuka, przy odpłatności pacjenta 30%.
  • Rozszerza uprawnienia do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne dla fizjoterapeutów.
  • Rozszerza katalog osób uprawnionych do wystawania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby stomijne  o lekarzy ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.