Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematem i wyczerpanie limitu miejsc na I edycji, przygotowaliśmy II edycję seminarium:

„Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 – 2018 „

SEMINARIUM Organizowane jest przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED oraz MGG Conferences Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się w Warszawie, w dniu 16 czerwca 2016 r. godz.9:30-17:00w Centrum Giełdowym S.A.

Celem seminarium jest praktyczne zapoznanie Uczestników z obowiązującymi zasadami realizacji promocji i reklamy wyrobów medycznych, przepisami prawa, praktycznymi dylematami podatkowymi związanymi z marketingiem wyrobów medycznych, zasadami współpracy z pracownikami służby zdrowia (sponsorowanie lekarzy, pielęgniarek oraz farmaceutów) w świetle najnowszych przepisów r.
Podczas seminarium szczegółowo zostanie omówiony nowy kodeks Stowarzyszenia MedTech Europe, będącego sojuszem europejskich stowarzyszeń z branży technologii medycznych, założonego w 2012 roku przez dwie organizacje: EDMA i Eucomed.

ADRESACI: Na seminarium szczególnie zapraszamy przedstawicieli zarządów firm, dyrektorów działów prawnych, dyrektorów działów medycznych, dyrektorów działów sprzedaży, dyrektorów marketingu, pracowników działów księgowych, compliance officers oraz wszystkich pracowników firm wyrobów medycznych odpowiedzialnych za działania związane z marketingiem oraz współpracą z pracownikami służby zdrowia i farmaceutami.

Szkolenie poprowadzą:
Mecenas Oskar Luty – adwokat, doradca, wykładowca; związany z branżą medyczną i farmaceutyczną od ponad 13 lat. Doświadczony i ceniony dydaktyk oraz szkoleniowiec, w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadził ponad 250 szkoleń oraz kursów specjalistycznych dotyczących tematyki branżowej. Współpracownik wielu czołowych uczelni (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od 2010 r. współwłaściciel specjalistycznej kancelarii DFL LEGAL.
Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla branży, w tym związane z reklamą, dystrybucją, badaniami, zamówieniami publicznymi, odpowiedzialnością produktową, a także wszelkimi sprawami związanymi z działalnością organów ścigania, kontroli i wymiaru sprawiedliwości. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, a także Centrum Prawa Amerykańskiego, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego oraz kurs stypendialny na Erasmus Universitait Rotterdam. Autor wielu publikacji naukowych i specjalistycznych.
Radosław Maćkowski – doradca podatkowy i prawnik. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego MVP TAX świadczącą usługi doradcze dla dużych, średnich i małych firm m.in. z następujących branż: farmaceutycznej, wyrobów medycznych, usług medycznych, kosmetycznej, reklamowej i marketingowej oraz branży spożywczej (w tym alkohole, suplementy diety). Obsługuje klientów krajowych i zagranicznych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA), organami podatkowymi, organami celnymi, organami statystycznymi.
Autor i współautor licznych artykułów o tematyce podatkowej (publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Monitorze Podatkowym” i „Przeglądzie Podatkowym”) oraz książki „Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych” (C.H. Beck, 2014).
W latach 2004–2013 pracował dla firm doradczych z tzw. wielkiej czwórki oraz dla renomowanych kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, a także Centrum Prawa Amerykańskiego przy UW oraz kursu stypendialnego na Lund University.

Forma szkolenia
• Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
• Warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie studiów przypadków.
• Sesja pytań i odpowiedzi
CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
KOSZT: 1200 zł. netto, firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje 50% rabatu.

Program szkolenia w załączeniu.