🏥 Po postawieniu diagnozy, nadchodzi czas na #LECZENIE. To właśnie w tym procesie kluczową rolę odgrywają specjalistyczne sprzęty i technologie medyczne. Podczas panelu, który został poświęcony właśnie temu zagadnieniu, omówiono rolę nowoczesnych rozwiązań w codziennej praktyce medycznej oraz ich wpływ na jakość opieki zdrowotnej. 🏥

💉 Panel moderowany przez Marzenę Sygut-Mirek skupił się na rewizji Koszyka Świadczeń Gwarantowanych oraz potrzebie refundacji innowacyjnych wyrobów medycznych. Omówiono również ewolucję procedur robotycznych i ich wpływ na efektywność i bezpieczeństwo zabiegów.

W dyskusji udział wzięli:

🔹 Jakub Kraszewski, Prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

🔹 Konrad Korbiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

🔹 Dariusz Dziełak, Dyrektor Biura Partnerstwa i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia

🔹 Urszula Jaworska, Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej

🔹 Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia

🔹 Sylwia Piekarska, Członkini Zarządu i Przewodnicząca Sekcji ds. Wyrobów Medycznych Stosowanych w Procedurach Szpitalnych w Izbie POLMED

🔹Joanna Syta, Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji

💬 Jak podkreślił Jakub Kraszewski:

Warto sięgać po wszelkie innowacje, gdyż poprawiają one zwinność organizacji. Oszczędzają m.in. zasoby kadrowe, a żyjemy w niedoborze zasobów kadrowych. Dzięki oszczędności czasu zyskanemu przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, te same osoby mogą wykonać większą liczbę świadczeń. To skraca czas oczekiwania pacjenta. Dzięki inwestycji w innowacje oszczędzamy zasoby. Nie notujemy przedłużonych hospitalizacji po wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań. W ciągu tego samego czasu tj. tygodniowo zamiast 20 przyjmujemy 50 pacjentów.”

📣 Zaznaczono, że innowacje technologiczne są kluczowe dla zwiększenia efektywności systemu zdrowia, skracając czas oczekiwania pacjentów i poprawiając jakość świadczonych usług. Wdrożenie klarownych ścieżek dla nowych technologii jest niezbędne dla ich skutecznego wprowadzenia do powszechnego stosowania.

 

📸 Fot. Marcin Fijałkowski