Izba POLMED we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, opracowała wytyczne przedstawiające fundamentalne zasady prowadzenia działań reklamowych w zgodzie z MDR, IVDR oraz ustawą o wyrobach medycznych, w wybranym zakresie.

Zakres ten został ustalony w taki sposób, aby wytyczne odnosiły się do tych elementów nowych regulacji, które wiążą się z największymi wątpliwościami praktycznymi. Wytyczne zostały przedstawione do oceny URPL WMiPB i uzyskały akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy firmy członkowskie Izby do udziału w konferencji szkoleniowej online pt. „Branżowe wytyczne: prawnie dopuszczalne formy reklamy wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki IN VITRO w świetle prawa unijnego i polskiego.”

PROGRAM:

10:00 – Otwarcie spotkania i wprowadzenie, Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

10:10 – Informacja o wytycznych, krótki przegląd problemów rynkowych, Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

10.20 – Informacja w przedmiocie wytycznych, narysowanie polityki URPL, WMiPB w kontekście reklamy wyrobów medycznych, na jakie kwestie URPL, WMiPB będzie kładł największy nacisk, Sebastian Migdalski, Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych, URPL, WMiPB

10.40 – praktyczne wyzwania dostosowawcze stojące przed firmami, perspektywa prawna, mec. Oskar Platta, Kancelaria Fairfield

11.00 – dyskusja z prelegentami

11:45 – przerwa kawowa

12:00 – reklama wg nowych przepisów z uwzględnieniem wytycznych, mec. Karol Korszuń, Kancelaria Fairfield

12:30 – reklama digitalowa, mec. Oskar Platta, Kancelaria Fairfield

12:45 – działania sprzedażowe i edukacyjne w świetle nowych wytycznych, mec. K. Korszuń, Kancelaria Fairfield

13:00 – dyskusja, pytania i odpowiedzi

13:30 – zamknięcie spotkania, Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED