🔬 Każda ścieżka pacjenta, rozpoczyna się od diagnozy. Trafna #DIAGNOZA to łatwiejsze leczenie i szybszy powrót chorego do zdrowia.

🧪 Właśnie dlatego symboliczną drogę pacjenta w systemie ochrony zdrowia rozpoczęliśmy dyskusją na temat znaczenia diagnostyki laboratoryjnej.

🩸 Badania laboratoryjne są kluczowym narzędziem w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, odgrywając istotną rolę w podejmowaniu decyzji medycznych.

Panel moderowany przez Jakub Styczyński, zgromadził ekspertów z różnych dziedzin systemu ochrony zdrowia i branży diagnostycznej.

W skład panelu weszli:

🔹Bogna Cichowska-Duma – Przewodnicząca Sekcji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej w Izbie POLMED, która przedstawiła perspektywę sektora medycznego dotyczącą wyzwań i innowacji w diagnostyce.

🔹Magdalena Kołodziej – Prezes Fundacji My Pacjenci, ekspert w zakresie integracji pacjentów w procesy diagnostyczne i terapeutyczne.

🔹Justyna Marynowska – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości, która podzieliła się doświadczeniami z zakresu organizacji diagnostyki w opiece zdrowotnej.

🔹Anna Pietrykowska – Dyrektor Generalna Diagnostyki + Vitalabo, specjalistka w zakresie nowoczesnych technologii laboratoryjnych i ich wpływu na jakość usług diagnostycznych.

🔹Monika Pintal-Ślimak – Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, która przedstawiła perspektywę zawodową diagnostów w kontekście nowych wyzwań i technologii.

🔹Daniel Rutkowski – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, ekspert w zakresie oceny efektywności technologii diagnostycznych i ich wpływu na system ochrony zdrowia.

💬 Dyskusja skupiła się na konieczności zwiększenia dostępności i jakości diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności leczenia i poprawy opieki zdrowotnej. To wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wskazania kierunków rozwoju w sektorze diagnostycznym.