Izba POLMED od lat podejmuje starania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie. Wyroby te są niezbędne do poprawy jakości życia oraz codziennego funkcjonowania osób dotkniętych różnymi chorobami. Wykaz wyrobów wydawanych na zlecenie określa listę produktów, które przysługują pacjentom w ramach publicznego finansowania. Zarówno środowiska pacjenckie, jak i branża, z niecierpliwością oczekiwały publikacji projektu, gdyż finansowanie dla wielu grup produktowych pozostawało niezmienne od kilku, a nawet kilkunastu lat.

W opublikowanym projekcie widoczna jest dobra wola Ministerstwa Zdrowia mająca na celu zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnych wyrobów medycznych. Ministerstwo Zdrowia zaczęło bardziej dostrzegać rolę wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia. Wprowadzono do wykazu korzystne zmiany  np. dla pacjentów wymagających zaopatrzenia w odzież uciskową.

Na pewno krokiem w dobrą stronę są propozycje zmian w obszarze finansowania aparatów słuchowych, czy wózków inwalidzkich, o które od jakiegoś czasu postulowaliśmy. Oczywiście szczegółowo przyjrzymy się i przeanalizujemy projekt, gdyż widzimy pewne obszary do poprawy, które wskażemy w ramach trwających konsultacji społecznych. Jednak doceniamy, że Ministerstwo dostrzegło konieczność wprowadzenia zmian w tych zakresach i mamy nadzieję, że będzie gotowe do dalszej dyskusji.

Niestety, pojawiają się też zmiany, które w efekcie negatywnie wpłyną na sytuację pacjentów.

Całkowicie zaskoczyła nas zmiana w finansowaniu produktów chłonnych. W zaproponowanym projekcie wyznaczona przez Ministerstwo Zdrowia chłonność danego wyrobu wyznacza limit jego finansowania. Zastanawiamy się jaka jest geneza wskazanych w projekcie poziomów chłonności i z czego one wynikają i dlaczego akurat taki, a nie inny poziom chłonności został przyjęty jako wyznacznik limitu finansowania. Obecnie Izba szczegółowo analizuje zaproponowane przez resort rozwiązania i niebawem odniesie się szczegółowo do tych zmian i ich wpływu na sytuacje pacjentów.

W zakresie finansowania produktów stomijnych mamy do czynienia z rewolucją. Ministerstwo w przypadku tych produktów zaproponowało limit cenowy za sztukę oraz dopłatę pacjenta. Zaproponowane zmiany bazują na nieznanych nam wycenach najtańszych produktów, zapewne niebędących już w powszechnym użytkowaniu ze względu na postęp, jaki dokonał się w zakresie zaopatrzenia pacjentów z wyłonioną stomią.  W efekcie, finansowanie tej kategorii wyrobów pogorszy się uderzając w dziesiątki tysięcy pacjentów i ich rodziny. Izba na pewno będzie wnioskować o zmiany obecnie zaproponowanych zapisów. W tej chwili trwają prace, nad przygotowaniem właściwiej propozycji.

Ostatnią istotną kwestią, którą postulowaliśmy od dawna, i która niestety nie znalazła odzwierciedlenia w opublikowanym projekcie, jest konieczność podniesienia poziomu finansowania dla protez piersi i peruk.  W przypadku protez piersi limit finansowania nie był zmieniany od 8 lat, a w przypadku peruk od lat 18. Już po tym widać, że te limity są całkowicie niedostosowane do aktualnych realiów. Mamy nadzieję, że obok licznych pozytywnych zmian, jakie zaproponował resort w tym projekcie, uda się jeszcze znaleźć miejsce na dialog i zwiększenie limitów dla tych dwóch, jakże ważnych dla pacjentek onkologicznych, kategorii wyrobów medycznych.

Na wykazie znajdują się również wyroby, dla których limity były niezwiększane od  1999 r. Przykładem takich wyrobów są np. pionizatory, foteliki  dziecięce i podpórki dla osób starszych.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia pozostanie otwarte na dalszy dialog w ramach konsultacji społecznych tego projektu.