26 kwietnia 2022 roku cztery podmioty należące do Izby POLMED podpisały porozumienie o dołączeniu do Warsaw Health Innovation Hub (WHIH). Nowymi członkami inicjatywy zostały firmy: Becton Dickinson, Medtronic, Roche Diagnostics oraz Siemens Healthcare. To kolejne po firmie Philips przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie, które stały się częścią tej niezwykle ważnej inicjatywy. Dołączenie kolejnych podmiotów z sektora wyrobów medycznych będzie szansą na rozwój branży wyrobów medycznych w Polsce oraz optymalizację polskiego systemu ochrony zdrowia.  

Branża wyrobów medycznych jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów – tylko w ubiegłym roku do Europejskiego Urzędu Patentowego zgłosiła ponad 15 tys. wniosków patentowych. Dla porównania w 2021 r. sektor farmaceutyczny zgłosił ich około 9 tys.[1] Polski rynek wyrobów medycznych coraz silniej zaznacza swoją obecność w tym obszarze.

Dołączenie czterech podmiotów, tak istotnych dla polskiego sektora wyrobów medycznych, do WHIH z pewnością zdynamizuje prace nad nowymi, innowacyjnymi produktami pomocnymi w całym procesie leczenia – od diagnostyki do rehabilitacji. Będzie to również okazja do zacieśnienia współpracy między biznesem, a polskimi naukowcami. Wierzę, że takie partnerstwo przyniesie ogromne korzyści dla polskich pacjentów – mówi Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Budowanie platformy do kooperacji między światem nauki i biznesu to jednak nie wszystko. Konieczne jest jeszcze wprowadzenie rozwiązań prawnych, które wytyczą jasną ścieżkę wprowadzania innowacyjnych technologii medycznych do powszechnego stosowania tj. koszyka świadczeń gwarantowanych. Tylko to zapewni pacjentom realny dostęp do nowo opracowanych rozwiązań.

– Jako Izba POLMED podjęliśmy już dialog z Ministerstwem Zdrowia dotyczący wypracowania jasnej ścieżki wprowadzenia wyrobów medycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych. Mamy nadzieję, że stosowne rozwiązania legislacyjne powstaną jak najszybciej – dodaje Arkadiusz Grądkowski.

[1] Patent applications in Europe reach record level in 2021: EPO – Patent applications in Europe reach record level in 2021