Jest to pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD. Jej organizacja to efekt współpracy Izby POLMED i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Badań Medycznych. 

O konferencji #BKWM

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wymagań prawnych dla prowadzenia badań klinicznych wyrobów medycznych oraz badań działania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a także analiza wyzwań z jakimi mierzy się branża w tym zakresie.

Konferencja została podzielona na Blok Edukacyjny, gdzie zostaną omówione obowiązujące regulacje prawne oraz na Blok Specjalistyczny, gdzie zostaną przedstawione kwestie związane m.in. z badaniami klinicznymi wyrobów medycznych opartymi o AI/ML, badania wyrobów z Aneksu XVI Rozporządzenia 2017/45. Poruszone zostaną również kwestie nadzoru i odpowiedzialności za badania kliniczne. Sylwetki ekspertów, którzy wezmą udział w prelekcjach i dyskusjach, znajdują się POD TYM LINKIEM

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową agendą POD TYM LINKIEM

Nasi #Partnerzy, #Patroni i #Sponsorzy

Partnerem strategicznym zostało Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  – jest to firma z doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń. Posiada status jednostki notyfikowanej.

Patronatem honorowym zostały dwie instytucje: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencja Badań Medycznych, których przedstawiciele zaszczycą nas swoją obecnością i otworzą niniejszą konferencję.

Patronatem medialnym objęli konferencję: Rynek Zdrowia, Medexpress, Pharmajobs, Kariera w Farmacji.

Sponsorzy: SerwisGCP, MedigentLab, PureClinical, OasisDiagnostics, JCI.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt! Do zobaczenia na Konferencji #BKWM!