“Top Disruptors in Healthcare” to jedyny Raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Poniżej w artykule umieszczone zostały cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów. Cieszymy się, że jako Izba POLMED możemy być Patronem Raportu.

Raport jest coroczną inicjatywą realizowaną przez Polską Federację Szpitali we współpracy z działającym pod nią zespołem Młodych Menedżerów Medycyny, a w tym roku również z zespołem ekspertów wZdrowiu. Jednym z jego głównych celów jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku, a także pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami. Wśród korzyści, które startupy biorące udział w Raporcie odnoszą i deklarują, są: PR i marketing (32%), poszerzenie wiedzy o rynku startupów (36%), a także nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi (11%).

Do najczęstszych obszarów działania polskich startupów należą onkologia (24%), kardiologia (22%) i medycyna rodzinna (20%). Równie znaczącym i rosnącym w ostatnich latach obszarem jest psychiatria (19%), jako że zwiększa się zainteresowanie tym rynkiem i potrzeba Polaków w kwestii dbania o swoje zdrowie psychiczne. Wpływ na to mogła mieć m.in. pandemia COVID-19, która wzmagała poczucie odosobnienia w trakcie lockdownu.

W zeszłorocznej edycji Raportu 55% badanych wskazywało telemedycynę jako główny obszar działań, a sztuczną inteligencję (45%) jako kolejny. Był to istotny przyrost w stosunku do roku 2020, kiedy to tylko 30% startupów deklarowało rozwijanie rozwiązania opartego na AI. Dane te prezentują się interesująco w zestawieniu z tegoroczną edycją Raportu, w której najwięcej startupów (47%) zadeklarowało, że ich rozwiązanie działa w sektorze AI/machine learning. W następnej kolejności wskazywały medical devices (39%), telemedycynę (37%) oraz samodzielną aplikację IT (35%). Wskazuje to na rosnącą popularność oferowania usług i produktów wspomaganych przez sztuczną inteligencję, co nie dziwi w obliczu gwałtownego zwiększania się dostępnych algorytmów AI na świecie – w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta podniosła się aż 10 razy.

Rozwój rozwiązania nie jest jednak pozbawiony problemów, a za największy z nich startupy uważają jego promocję i sprzedaż (41%) oraz znalezienie inwestora i finansowanie (35%). Ponad 20% spośród badanych wskazywało także na trudności w nawiązaniu współpracy zarówno ze stroną publiczną, jak i z organizacjami branżowymi, uczelniami i podmiotami leczniczymi.

Opracowany model biznesowy ma 96% startupów – nieco więcej niż w zeszłorocznej edycji (92%). Startupy, które opracowały już także swój model płatności, wskazują, że zamierzają oferować swój produkt bądź usługę w modelu subskrypcyjnym (41%) lub przy uwzględnieniu płatności jednorazowej (26%).

Cieszy, że od zeszłego roku nie zmieniło się znacząco zainteresowanie placówek medycznych współpracą ze startupami – choć trend ten spadł z 70% do 63%, to wciąż jest to najczęściej udzielana odpowiedź. W przyszłości może to przełożyć się na szybkość adaptowania nowych rozwiązań medycznych przez szpitale. Co więcej, świadczy to o otwartości placówek medycznych na wdrażanie innowacji. Jak wynika z Przeglądu „AI to nie Sci-Fi”, opublikowanego przez Polską Federację Szpitali we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu i zespołem ekspertów wZdrowiu, rozwiązania medyczne, w tym startupów medycznych z Raportu, już teraz są wdrożone w niektórych szpitalach i świetnie działają w praktyce. Co ciekawe, startupy znacznie częściej wskazywały na chęć nawiązania współpracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy właśnie z placówkami medycznymi (70%), a dopiero na drugim miejscu z inwestorami (64%).

Największe różnice względem poprzednich edycji Raportu pojawiły się w poziomie finansowania. W 2020 i 2021 r. najczęściej pozyskiwane przez startupy finansowanie było na poziomie 1-2 mln zł. Mogła mieć na to wpływ popularność programów grantowych, takich jak 01.01.02 POPW, czy też funduszy inwestycyjnych BRIdge Alfa. W tegorocznej edycji Raportu, startupy najczęściej wskazywały, że ich finansowanie wynosiło od 2-5 mln zł. To zaś może wskazywać na rozwój ich poziomu zaawansowania.

Polskie startupy dostrzegają istotę ekspansji zagranicznej i prezentowania swojego rozwiązania również poza rodzimym rynkiem ochrony zdrowia – mimo że na trudność w nacjonalizacji produktu wskazywało aż 37% badanych. Choć ponad 50% startupów z Raportu jeszcze nie jest obecna na rynkach zagranicznych, wskazują one, że mają to swoich planach. Zwracają też uwagę na największe bariery w rozwijaniu swojego produkty za granicą. Są nimi regulacje prawne (48%) oraz problemy z nawiązaniem kontaktów biznesowych (48%). Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że niemal 20% startupów z Raportu z sukcesem oferuje swoje produkty za granicą i posiada już zarejestrowany przychód.

Według wszystkich analiz, rośnie rozbieżność pomiędzy potrzebami w obszarze zdrowia, a dostępnością konkretnych świadczeń i zasobów w Europie. Raport „Top Disruptors in Healthcare” świetnie zaś pokazuje, jak na te pilne potrzeby odpowiadają polscy innowatorzy. Już sam fakt, że krytycznym sektorem onkologii zajmuje się co czwarty startup, jest znamienny – ocenia Natalia Świrska – Załuska, Startup Program Manager, OVHcloud CEE. – W OVHcloud z uwagą śledzimy śmiałe wizje i pionierskie rozwiązania, które pomagają niwelować potężną lukę pomiędzy potrzebą a podażą. To więcej niż potrzebny raport.

Przypominamy, że są to wyniki cząstkowe Raportu „Top Disruptors in Healthcare”. Z pozostałą częścią statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji Raportu w czerwcu br. podczas międzynarodowej konferencji „AI w zdrowiu”. Partnerami głównymi Raportu są: PZU Zdrowie, AstraZeneca, Google for Startups oraz OVHcloud. Partnerem wspierającym jest Kancelaria DZP. Cieszymy się, że jako Izba POLMED możemy być Patronem tego Raportu.

Startupy, które chciałyby wziąć udział w Raporcie, zapraszamy do kontaktu. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi mija 9 maja 2022 r.

Link do formularza znajdziecie Państwo TUTAJ