Podsumowanie aktywności Izby POLMED podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy