Prezes Izby POLMED reprezentował nas w panelu Pracodawców RP “Po pierwsze Zdrowie”, gdzie rozmawiano o konieczności wprowadzenia zmian do systemu ochrony zdrowia.

25 stycznia w warszawskim Zamku Królewskim odbyła się konferencja Priorytety w Ochronie zdrowia 2023. Podczas wydarzenia miały miejsce interesujące debaty. Jak co roku, program był bardzo obszerny i dotykał najważniejszych wyzwań zdrowotnych z jakimi mierzymy się w naszym kraju. 

Izba POLMED została zaproszona do panelu podsumowującego cały dzień dyskusji, w którym punktem wyjścia był system ochrony zdrowia jako całość. 

PO PIERWSZE ZDROWIE – PANEL PRACODAWCÓW RP

Moderator: Andrzej Mądrala

Prelegenci:

  • Artur Białkowski – Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Medicover
  • Piotr Bromber – Ministerstwo Zdrowia
  • Michał Byliniak – Infarma
  • Grzegorz Cessak – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Jarosław Fedorowski – Polska Federacja Szpitali
  • Arkadiusz Grądkowski – Izba Polmed
  • Mariusz Kisiel – Związek Aptek Franczyzowych
  • Maciej Karaszewski – Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Andrzej Sokołowski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
  • Tomasz Zieliński – Porozumienie Zielonogórskie

Prelegenci debatowali nad aktualnym stanem systemu ochrony zdrowia. Prezes Arkadiusz Grądkowski zwrócił uwagę na dwie ramy czasowe: teraźniejszość i przyszłość.

Teraźniejszość

Podkreślił konieczność wprowadzenia zmian tu i teraz, aby uporać się z bieżącymi wyzwaniami, które powodują, że pacjent nie otrzymuje kompleksowej opieki u jednego specjalisty, tylko niejako sam musi szukać drogi do wyzdrowienia, napotykając się na kolejne przeszkody i kolejki do gabinetów lekarskich. 

Obecny system jest niezrozumiały dla Pacjentówniedostatecznie dbający o zachowanie ich godności w chorobie. W perspektywie ekonomicznej niewydajny. Mimo alokowania w nim coraz to wyższych nakładów nie zapewnia stabilnej opieki zdrowotnej dla obywateli naszego kraju.

Stoimy przed koniecznością wprowadzenia zmian systemowych, które pozwolą zorganizować system opieki zdrowotnej, tak aby był maksymalnie wydajny przy ograniczonych środkach finansowych, jakimi dysponuje. Jednocześnie musi odpowiadać panującym realiom demograficznym i ekonomicznym.

Kwestie ważne z perspektywy wyrobów medycznych

W każdej branży, wraz ze wzrostem kosztów, konieczne jest podniesienie cen produktów i usług. Zatem niezbędna jest indeksacja świadczeń gwarantowanych, indeksacja w refundacji oraz w finansowaniu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

Pacjenci powinni mieć możliwość wyboru i ewentualnego współpłacenia za innowacyjne rozwiązania w medycynie. Wiele osób płaci wysokie składki zdrowotne, jednocześnie odciążając system ochrony zdrowia na rzecz wykupionej dodatkowo prywatnej opieki medycznej. 

“Konsultowaliśmy się z organizacjami reprezentującymi pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcieliby mieć możliwość współpłacenia, za usługi z sektora zdrowotnego, np. stomatologiczne, czy prostą implantację. Chcemy korzystać z tego, że płacimy składki zdrowotne i uwzględnić nowe rozwiązania technologiczne w leczeniu pozwalając nam na ich wybór.” – mówił Prezes Izby POLMED

A. Grądkowski podkreślił potrzebę wspierania osób z niepełnosprawnościami “Solidaryzm społeczny jest bardzo ważny. Warto pomagać i musimy pomagać tym, których los nie oszczędził. Jednak w szerokim spektrum musimy zadbać o to, aby każdy miał dostęp do godnej opieki zdrowotnej.”

Przyszłość

A. Grądkowski rozpoczął na forum rozważania nad filozofią utworzenia nowego systemu. Zasugerował rozpocząć od zmiany zasad jego finansowania. 

“Zastanawiam się, czy decyzja nie powinna znajdować się tam, gdzie jest kompetencja. Kompetencja do: ustalania wynagrodzenia, do podpisywania nowych świadczeń na regiony.” – wskazał

Dobrze stworzony system jest oparty na uwzględnieniu postulatów wszystkich jego interesariuszy, dlatego podsumowując dyskusję, prezes Izby POLMED, podkreślił potrzebę organizacji takich konferencji i prowadzenia dialogu w jak najszerszym gronie ekspertów z zakresu ochrony zdrowia. 

O Priorytetach w Ochronie Zdrowia

Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dotyczących sektora zdrowotnego. Priorytety w Ochronie Zdrowia są miejscem wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji stwarzających szansę na wypracowanie rozwiązań, które mogą okazać się bardzo istotne dla organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023 wzięli udział wybitni naukowcy, specjaliści poszczególnych dziedzin medycyny, światowej klasy eksperci, decydenci kształtujący system opieki zdrowotnej w Polsce, przedstawiciele największych globalnych firm farmaceutycznych, przedstawiciele organizacji pacjenckich oraz reprezentanci kluczowych organizacji sektora zdrowotnego.

W ramach konferencji, podczas uroczystej gali, wręczone zostały statuetki Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny – prestiżowe odznaczenia dla osób oraz podmiotów, które odniosły sukces w ochronie zdrowia. Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne.  

Wydarzenie organizowane jest przez redakcję „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” oraz Wydawnictwa Termedia.