Kobieta XXI wieku musi łączyć w życiu wiele ról. Multizadaniowość wymaga sprawności i dobrej organizacji. System opieki zdrowotnej powinien być równie sprawny, aby kobiety czuły, że w razie potrzeby, będą miały odpowiednią opiekę.

“Różowy październik” to miesiąc profilaktyki raka piersi, który jest najczęściej występującym rakiem u kobiet w Polsce. Z tej okazji w Katowicach odbyła się konferencja “Polska. Moc Kobiety” poświęcona zagadnieniom związanym nie tylko z systemem ochrony zdrowia, ale także profilaktyką zdrowotną kobiet i ich rolach w społeczeństwie. 

Eksperci systemowi debatowali na temat zdrowia fizycznego i psychicznego w następującym składzie:

  • Adam Niedzielski – Minister Zdrowia
  • Barbara Dziuk – Przewodnicząca sejmowej podkomisji stałej ds. onkologii
  • Piotr Nowak – Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ 
  • Katarzyna Mizia-Stec – Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Urszula Szybowicz – Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali 
  • Katarzyna Radziejewska-Pietrzak – Dyrektor Biura Izby POLMED
  • Barbara Misiewicz-Jagielak – Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (Krajowi Producenci Leków)
  • Katarzyna Wierzbowska – Twórczyni Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

 

Reprezentantką Izby POLMED podczas wydarzenia była Katarzyna Radziejewska-Pietrzak, która przedstawiła, jak ważną rolę w życiu kobiet odgrywają wyroby medyczne. 

“Przede wszystkim, w sytuacjach trudnych, pomagają one pacjentkom w przywróceniu pewności siebie, chronią prywatność i intymność, przywracają sprawność. Wysokiej jakości wyroby medyczne do zaopatrzenia indywidualnego w dużej mierze dają kobietom możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, powrotu do przyzwyczajeń i zajęć sprzed wystąpienia choroby, umożliwiają samodzielność, jak również zaspokajają potrzebę poczucia bycia akceptowanym. Dzięki nim kobiety będą mogły szybciej wrócić do życia zawodowego, jak i rodzinnego oraz poprawi się ich zdrowie psychiczne.” – podsumowała dyrektor Biura Izby POLMED