W dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) zorganizowana przez Grupę PTWP SA.

Kongres zgromadził w jednym miejscu ponad 2 000 przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z ochroną zdrowia. Wśród panelistów i uczestników znaleźli się politycy, lekarze, przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego, samorządowcy, podmiotów związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną, a także organizacji pacjentów.

OIGWM POLMED była jednym z partnerów tego wydarzenia oraz organizatorem debaty „System compliance w szpitalu – moda czy konieczność?”, która odbyła się 19 lutego 2016 r.

Dyskusję na temat konieczności wprowadzania w placówkach ochrony zdrowia standardów postępowania w sytuacjach trudnych i potencjalnie korupcjogennych poprowadził Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED. W roli prelegentów wystąpili: Krystyna Walendowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, Karolina Libront, prawnik, członek Komisji ds. zamówień publicznych OIGWM POLMED oraz zespół projektu MedKompas: dr Dariusz Bąk, ekspert ds. etyki i Wojciech Szefke, prawnik, ekspert rynku ochrony zdrowia.

Etyczna współpraca na rynku ochrony zdrowia to obszar niezwykle szeroki. Izba POLMED od wielu lat poświęca temu zagadnieniu dużo uwagi, gdyż dostrzega jego wieloaspektowość.

Zarówno prace komisji ds. zamówień publicznych Izby POLMED, których celem jest stworzenie pakietu wzorcowych umów do stosowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i prowadzony przez Izbę projekt MedKompas, w ramach którego opracowano uniwersalny system compliance dla placówek ochrony zdrowia mają jeden cel tj. stworzenie bezpiecznego dla obu stron środowiska współpracy – powiedział Witold Włodarczyk.

Dyrektor Krystyna Walendowicz,  przedstawiła jak przebiegał proces wdrażania systemu compliance, opracowanego w ramach projektu MedKompas, do struktur zarządzanego przez nią szpitala. Wdrożenie to był proces. Nie odbyło się to jednego dnia. Najpierw, wspólnie z ekspertami projektu MedKompas, oceniliśmy indywidualne potrzeby naszej placówki i zidentyfikowaliśmy obszary, w których w naszej placówce może dojść do występowania zdarzeń nieetycznych. Odbyło się to na podstawie badania – ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników. Dzięki takiemu podejściu mieliśmy pewność, że system, który wdrożymy, będzie faktycznie odpowiadał naszym oczekiwaniom i nie będzie tylko sztucznym, administracyjnym tworem. Następnie eksperci projektu przeanalizowali zebrany materiał i dostosowali opracowany wcześniej zestaw wzorcowych dokumentów do rzeczywistych potrzeb naszego szpitala – mówiła dyrektor zakopiańskiej placówki.

Teraz mamy procedury, które nas chronią i zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń wątpliwych etycznie. Dajemy tym samym sygnał, że w naszej placówce liczy się pacjent i chcemy być postrzegani jako placówka o wysokich standardach – podsumowała Walendowicz.

Projekt MedKompas to nie jedyna inicjatywa prowadzona przez OIGWM POLMED na rzecz wypracowania transparentnych zasad i usprawnienia współpracy publicznych placówek ochrony zdrowia z branżą wyrobów medycznych. W ostatnim czasie Komisja ds. zamówień publicznych Izby POLMED rozpoczęła prace nad przygotowaniem wzorcowych umów do stosowania w ramach zamówienia publicznego.

Nie wystarczy mówić co wolno, a czego nie. Potrzebne są konkretne narzędzia, którymi będą mogły posługiwać się zarówno szpitale jak i firmy z branży medycznej, tak aby obie strony miały pewność, że działają zgodnie z najwyższymi standardami. Izba POLMED tworzy właśnie takie konkretne rozwiązania. Mamy już wzorcowy zestaw dokumentów, który stanowi podstawę do wprowadzenia systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia. Teraz pracujemy nad przygotowaniem zestawu wzorcowych umów do stosowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowaliśmy już pierwszy dokument tj. wzór umowy na dostawę wyrobów medycznych. – powiedział Włodarczyk.

Prace nad wzorcami umów do stosowania w przetargach toczą się w komisji ds. zamówień publicznych Izby POLMED. Kierownikiem tego projektu jest p. Karolina Libront. Podczas prac nad wzorcową umową dołożyliśmy wszelkich starań, aby odpowiadała ona rzeczywistym potrzebom zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W dokumencie zrównoważono interesy obu stron umowy. Ważne było zachowanie równowagi i nie nałożenie na żadną ze stron nadmiernego ryzyka – powiedziała K. Libront.

W niektórych europejskich krajach tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane. Ułatwia to proces przeprowadzania przetargu. W ogłoszeniu zamawiający z góry zaznacza, z jakiego wzorca skorzysta przy zawarciu umowy na dostawę wyrobów medycznych bodących przedmiotem postepowania przetargowego. Wspólny, powszechnie stosowany wzorzec oddziałowy je pozytywnie na współpracę zamawiających z wykonawcami, a także umożliwia obniżenie ceny. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy zmawiający posługuje się innym wzorem umowy, co oznacza, że wykonawcy za każdym razem muszą przeprowadzać odrębna kalkulację ryzyka nawet jeśli przedmiotem przetargu jest dostawa identycznego sprzętu medycznego – kontynuowała. 

Wzorcowa umowa jest wynikiem pracy zespołu prawników oraz innych osób biorących na co dzień czynny udział w postępowaniach przetargowych. Jej zadaniem jest  kompleksowa regulacja praw i obowiązków wykonawców i zamawiających w rozsądny i kompromisowy sposób.

– Mamy nadzieję, że to narzędzie będzie, w niedalekiej przyszłości, powszechnie stosowane. Jesteśmy przekonani, że takie podejście ułatwiałoby pracę zarówno szpitalom, jak i firmom dostarczającym sprzęt w ramach zamówienia publicznego. Planujemy przekazanie tego wzorca do urzędu Zamówień Publicznych, gdyż uzyskanie akceptacji UZP miałoby duże znaczenie i z pewnością przyczyniłoby się do popularyzacji tego dokumentu – podsumował Witold Włodarczyk.