Czy opłata za złożenie lub uzupełnienie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego powinna wzrosnąć?

Takie założenie pojawiło się w przekazanym do konsultacji społecznej projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości tych opłat.

Wraz z innymi organizacjami branżowymi wystąpiliśmy ze wspólnym apelem w tej sprawie, sygnalizując, że taki zabieg nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, a także, że jak wynika z raportu NIK, wpływy z opłat w 2019 roku były o 23% wyższe w stosunku do prognoz – z tego punktu widzenia zwiększenie opłat jest niezrozumiałe. 

Zwróciliśmy też uwagę na systematyczną presję na obniżenie ceny i erozję podstawy limitu w poszczególnych grupach i zaapelowaliśmy o pozostawienie obecnych opłat co najwyżej na dotychczasowym poziomie. 

Wnieśliśmy również o dodanie sformułowania „różniących się …. wskazaniem” do art. 2 ust.3 tak, aby w przypadku wniosków dla różnych wskazań opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosiła 30% opłaty za złożenie podstawowego wniosku.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego apelu przez Ministerstwo Zdrowia.