Prezes Izby POLMED uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Profilaktyka, diagnostyka, Leczenie – gdzie zaczyna się innowacja?”, podczas Innovation Day, organizowanym przez portal PolitykaZdrowotna.com. Wśród ekspertów systemowych, A. Grądkowski omówił wyzwania związane z wprowadzaniem nowych technologii do diagnostyki dla Pacjentów w Polsce. 

Podczas dyskusji Arkadiusz Grądkowski, skupił się na wskazaniu wyzwań z jakimi musi zmierzyć się nowoczesny wyrób medyczny, zanim trafi do powszechnego stosowania.

„Dostawcy wyrobów medycznych zrzeszeni w Izbie POLMED, skupiają się na tym, aby opierać się na wiarygodnych danych. NFZ zbiera ich dosyć sporo, jednak brakuje nam danych dotyczących zleceń badań diagnostycznych. Z punktu widzenia POZ i AOS, nie jesteśmy w stanie wskazać, jak dużo takich badań się zleca. Prawie wszystkie wykonuje się w szpitalach (95%). Dodatkowo badania, które są w POZ i AOS nie są wyodrębniane. Dlatego nie jesteśmy w stanie dokładnie zweryfikować kosztu takiego świadczenia. Powinniśmy wyodrębnić takie świadczenie i lepiej je zmonitorować – wówczas możemy rozmawiać dalej o rozpowszechnianiu diagnostyki w naszym kraju. Posiadamy sprzęt, fachowców do jego obsługi również, pozostaje nam przekonać decydentów, że warto inwestować w nowe technologie. A to uda nam się wówczas, kiedy nasze argumenty będą oparte na wiarygodnych danych, które pokażą wpływ diagnostyki na zmniejszenie kosztów dalszych świadczeń w NFZ, czy ZUS.”

Dodatkowo, zapytany o to, w jakim czasie powinny zostać wprowadzane nowoczesne technologie w naszym kraju, odpowiedział przewrotnie – zanim przestaną być innowacyjne. Wskazując brak ściśle określonych ram czasowych na podjęcie decyzji zarówno przez Ministra Zdrowia, jak i organy opiniujące dany wyrób medyczny, który miałby trafić do powszechnego stosowania, czyli AOTMiT oraz Radę Przejrzystości.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • dr n. med. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • dr. hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
  • dr n. med. Artur Zaczyński, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
  • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
  • dr n. med. Katarzyna Pogoda, Onkolożka kliniczna w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie
  • dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Onkolożka kliniczna w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • lek. Łukasz Durajski, Pediatra, Lekarz w trakcie specjalizacji w Med24, Edukator na kanale  „Doktorek Radzi”
  • Arkadiusz Grądkowski, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

Puentą całej dyskusji było stwierdzenie, że dobra diagnostyka, to tańsze leczenie. Powinniśmy inwestować w lepsze terapie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dają najwięcej korzyści dla pacjentów. Dziękujemy portalowi PolitykaZdrowotna.com za zaproszenie, a pozostałym uczestnikom panelu za otwartą i transparentną rozmowę.