Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego w dn. 14.02.17 r. z udziałem przedstawiciela Izby POLMED.

Posiedzenie dotyczyło m.in. refundacji środków pomocniczych (pieluchomajtek).

Temat refundacji rozpoczyna się w godzinie 12:51:54.

Wypowiedź przedstawiciela Izby POLMED jest zarejestrowana godzinach 12:58:22.

Link do transmisji