Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki  w dn. 9.02.17 z udziałem dyr. W. Włodarczyka.

Posiedzenie dotyczyło zmian w ustawie refundacyjnej wyrobów medycznych pod kątem szans i zagrożeń dla systemu ochrony zdrowia, pacjenta i producenta.

Wypowiedź dyrektora Witolda Włodarczyka została zarejestrowane w godzinach 12:12:07.

Link do transmisji