Konferencja Ścieżka Pacjenta w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia była doskonałą okazją, aby porozmawiać z systemowymi i branżowymi ekspertami o wyrobach medycznych, które są jednym z filarów ochrony zdrowia w Polsce.

💡 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie to zbiór produktów odpowiadających na indywidualne potrzeby pacjentów.

🗣️ O tym jak ważne jest odpowiednie dopasowanie wyrobu medycznego do schorzenia poszczególnego pacjenta, odpowiada prof. dr hab. Małgorzata Łukowicz, Konsultant Krajowa w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej. 🩺

👉🏻 Pacjenci w Polsce powinni mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych wyrobów medycznych. Wykaz powinien zatem podlegać regularnej aktualizacji – zarówno w zakresie produktów jak i limitów finansowania.

❓ Czy zastosowanie wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego ma wpływ na wynik rehabilitacji i czas powrotu pacjenta do możliwie najlepszej w danym przypadku sprawności?

🎥 🎬 Odpowiedź na to pytanie w poniższym materiale 👇🏼