Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED z entuzjazmem przyjęła zapowiedź Ministerstwa Zdrowia dotyczącą jednoznacznego umożliwienia pacjentom dokonywania dopłat w sytuacji, gdy podczas korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ będą chcieli mieć dostęp do innowacyjnego lub preferowanego wyrobu medycznego, nieobjętego publicznym finansowaniem. Według badań przeprowadzonych przez Research Cloud* na zlecenie OIGWM POLMED, rozwiązanie takie popiera zdecydowana większość Polaków.

Obecny system ochrony zdrowia funkcjonuje w większości przypadków tak, że pacjent musi skorzystać ze standardu oferowanego przez NFZ lub w 100 proc. pokryć koszt leczenia prywatnego. Sytuację najlepiej obrazuje leczenie zaćmy: dzisiaj pacjent, w ramach standardu oferowanego przez NFZ, podczas operacji może mieć wszczepioną standardową soczewkę, która nie koryguje np. krótkowzroczności czy astygmatyzmu. Choremu, który cierpi na powyższe przypadłości wiele szpitali odmówi możliwości dopłaty do soczewki wyższej jakości w ramach operacji finansowanej przez NFZ, ze względu na (skądinąd dyskusyjne prawnie) stanowisko Płatnika w tym zakresie. Jeśli chce to zrobić, to zdaniem NFZ musi pokryć w całości wszystkie koszty zabiegu: ponadstandardowej soczewki, ale również pozostałych elementów świadczenia, w tym samej operacji.

Pacjentowi w praktyce zabiera się możliwość wyboru i znacznie utrudnia rozwiązanie w postaci świadczenia zdrowotnego w ramach NFZ połączonego z dopłatą np. za wykorzystanie nowocześniejszego wyrobu niż ten, którego koszt sfinansowałby normalnie NFZ.

Z zapowiedzi płynących z Ministerstwa Zdrowia wynika, że powyższa sytuacja ma się wkrótce zmienić. Ministerstwo rozpoczyna bowiem prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych, która wprowadzi w stosunku do wyrobów medycznych zasadę analogiczną do finansowania leków. Państwo wyznaczy limit, do którego będzie finansować dany wyrób w ramach procedury, a pacjent będzie miał jednoznacznie możliwość skorzystania ze świadczenia w wyznaczonym standardzie lub dopłaty do procedury, jeśli będzie chciał skorzystać z nowocześniejszego wyrobu medycznego.

Zdaniem Izby POLMED, możliwość dopłaty do lepszych technologii i wyrobów medycznych przyniesie same korzyści zarówno dla pacjenta, jak i płatnika.

– Nie można przecież zabronić ludziom dbania o zachowanie, czy też odzyskanie zdrowia oraz troski o maksymalny komfort życia po chorobie, co przejawia się właśnie w chęci bycia leczonym najnowocześniejszymi technologiami i przy użyciu najnowszego sprzętu. Zapowiadana zmiana to również korzyści dla szpitali, które będę mogły zaoferować lepszy standard leczenia oraz dla lekarzy, którzy będą mieli możliwość leczenia przy użyciu najnowocześniejszych technologii – mówi Janusz Szafraniec, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Każdy pacjent chce mieć możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości – polskiego budżetu na tę  najwyższą jakość nie stać. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że pieniędzy na ochronę zdrowia jest za mało dodaje.

POLMED zwraca także uwagę, że proponowane przez Ministerstwo Zdrowia uszczegółowienie reguł dostępu do świadczeń zdrowotnych jest jednoznacznie popierane przez zdecydowaną większość Polaków.

Jak wykazało przeprowadzone w ub. roku na zlecenie OIGWM POLMED badanie wykonane przez Research Cloud*,  72% Polaków uważa, że pacjenci powinni mieć możliwość wyboru dopłaty do diagnostyki i leczenia nowocześniejszymi metodami niż te, które bez dopłat w standardzie oferuje NFZ. Podobny odsetek ankietowanych (71%), byłby osobiście zainteresowany możliwością takiej dopłaty, jeśli gwarantowałoby to użycie nowocześniejszej metody niż ta, której koszt w całości pokrywa NFZ.

Diagnozowanie i leczenie za pomocą nowoczesnych wyrobów medycznych często zapewnia szybszy powrót do zdrowia, skraca czas pobytu w szpitalu i daje mniejsze ryzyko powikłań.

 

 

Polaków w wieku 28+

CHCE MIEĆ  MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOPŁATY

do diagnozowania /  leczenia  NOWOCZEŚNIEJSZYMI  

METODAMI / WYROBAMI MEDYCZNYMI

 niż oferowane w standardzie przez NFZ bez dopłat

 

 

 

 

Polaków w wieku 28+

ZAINTERESOWANYCH DOPŁATAMI ZA WYKORZYSTANIE BARDZIEJ NOWOCZESNYCH  WYROBÓW MEDYCZNYCH podczas diagnozowania/ leczenia w publicznych placówkach ochrony zdrowia

 

 

 

Źródło: Research Cloud, próba ogólnopolska 1000 osób w wieku 28+, kwiecień 2015 r.

*Badanie przeprowadzone na zlecenie OIGWM POLMED przez Research Cloud w kwietniu 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1 000 Polaków w wieku 28+

Więcej informacji:

Witold Włodarczyk, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED: 600 254 957