Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED opracowała wzorcową umowę  na dostawę wyrobów medycznych do stosowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokument, który ma kompleksowo regulować prawa i obowiązki stron, zostanie zaprezentowany do szerokiej dyskusji w trakcie debaty „System compliance w szpitalu – moda czy konieczność?”, która odbędzie się 19.02.16 r. w godz. 13:30-15:00 w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Najważniejsze kwestie, które kompleksowo reguluje wzorzec umowy wypracowany przez ekspertów OIGWM POLMED to m. in.: cena i warunki płatności, gwarancja i serwis, kary umowne, termin wykonania umowy, jej zabezpieczenia oraz odstąpienie od umowy.

Pragnę gorąco zaprosić osoby biorące udział w organizowaniu postępowań przetargowych tj. dyrektorów placówek ochrony zdrowia, pracowników działów zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz innych zainteresowanych, do udziału w naszej dyskusji – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED.

Eksperci Izby POLMED, podczas prac nad wzorcową umową dołożyli wszelkich starań, aby odpowiadała ona rzeczywistym potrzebom zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W dokumencie zrównoważono interesy obu stron umowy. Ważne było było zachowanie równowagi i nie nałożenie na żadną ze stron nadmiernego ryzyka.

Teraz nadszedł czas na skonsultowanie wzoru i poznanie opinii drugiej strony postepowania przetargowego, czyli zamawiających. Chętnie poznamy ich zdanie i uwzględnimy rozsądne uwagi w ostatecznym dokumencie. Liczę, że propozycja Izby POLMED zostanie dobrze przyjęta przez zamawiających, co pozwoli nam na zaprezentowanie dokumentu Urzędowi Zamówień Publicznych. Uzyskanie akceptacji UZP miałoby duże znaczenie i z pewnością przyczyniłoby się do popularyzacji tego dokumentu. Powszechne stosowanie takiego wzorca ułatwiałoby pracę zarówno szpitalom, jak i firmom dostarczającym sprzęt w ramach zamówienia publicznego.– dodaje Witold Włodarczyk.

Podczas debaty omówione zostaną również inne zagadnienia ważne z punktu widzenia współpracy placówek ochrony zdrowia z branżą wyrobów medycznych.

Etyczna współpraca na rynku ochrony zdrowia to obszar, któremu Izba POLMED od wielu lat poświęca dużo uwagi. Mamy na tym polu duże sukcesy. Już od 2010 r. prowadzimy projekt MedKompas, którego celem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami naszej branży a reprezentantami systemu ochrony zdrowia – opowiada Włodarczyk.

Niedawno zakończył się proces wprowadzania systemu compliance w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Wszystkie działania w tym zakresie odbywały się w ramach projektu MedKompas, który przewiduje wdrożenie takiego systemu jeszcze w dwóch kolejnych szpitalach w Polsce.

W trakcie debaty o doświadczeniach związanych z procesem wprowadzania systemu compliance w placówce ochrony zdrowia opowie m.in. dyrektor zakopiańskiego szpitala, Pani Krystyna Walendowicz.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w naszej debacie. Na pewno będzie to ciekawa dyskusja z ważnymi wnioskami – podsumowuje Włodarczyk.

Więcej informacji udziela:

Elżbieta Karczmarska – de Vries

Manager Projektu MedKompas

Tel. +48 606 780 842

[email protected]