W związku ze zmianami wprowadzonymi w standardach współpracy pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia na poziomie europejskim, Izba POLMED wraz z IPDDL planuje wprowadzić nowy Kodeks Etyki dla firm działających w branży wyrobów medycznych w Polsce. Przewidywane w nowym kodeksie zapisy znacznie wpłyną na dotychczasowy kształt relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu wyrobów medycznych, a pracownikami (dalej HCP) i organizacjami (dalej HCO) ochrony  zdrowia.

W związku z powyższym, OIGWM POLMED w ramach projektu MedKompas, zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.:  

Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli przemysłu medycznego z przedstawicielami ochrony zdrowia – zmiany w Kodeksie Etyki branży wyrobów medycznych”

Warsztaty odbędą się w czwartek 8.12.16 roku w godzinach 10:30 – 14:30 w Warszawie przy ulicy Trojdena 4  (Instytut Biocybernetyki, gdzie Izba POLMED organizuje swoje Walne a także liczne szkolenia).  W załączeniu przesyłamy agendę spotkania.

Warsztaty kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za politykę compliance w Państwa Firmach zrzeszonych w Izbie POLMED oraz IPDDL, ale również do reprezentantów pozostałych firm z branży wyrobów medycznych. W przypadku firm w których nie ma osoby odpowiedzialnej bezpośrednio za politykę compliance, zapraszamy prawników, szefów i/lub właścicieli tych przedsiębiorstw.

Program warsztatów dostępny jest TUTAJ

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika, nazwy firmy, którą będzie reprezentował oraz stanowiska, które w tej  firmie zajmuje, na adres: [email protected].