W projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa znalazły się niekorzystne przepisy dla podmiotów świadczących usługi na rzecz szpitali.

Regulacja, w wersji opublikowanej po konsultacjach publicznych, wprowadza m.in. rozwiązania uniemożliwiające podmiotom współpracującym ze szpitalami wypowiadanie umów. Co więcej, zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, szpitale mogłyby przez dwanaście miesięcy nie regulować swoich zobowiązań. Wejście w życie tych propozycji stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla istnienia tysięcy przedsiębiorstw. 

W związku z powyższym,

✍?Federacja Przedsiębiorców Polskich

✍?Farmacja Polska

✍?Ogólnopolski Międzynarodowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

✍?Polska Izba Gospodarcza Czystości

✍?Polski Związek Pracodawców Ochrona

✍?Krajowi Producenci Leków

✍?Związek Pracodawców Przemysłu Pralniczego

✍?Izba POLMED

wystosowały apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wycofania niekorzystnych zapisów.