Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby POLMED i Kancelarii Fairfield” 

Ustawa o jawności życia publicznego i pozostałe aktualności compliance na 2018 r.

data: 21.02.18 r. godz. 10:00-15:00 

miejsce: Warszawa, ul. Polna 11 piętro.9 Akademia Siemens

warsztaty poprowadzą: adw. Oskar Luty, apl. adw. Olga Wódkowska

Zgodnie z ostatnim projektem, ustawa o jawności życia publicznego (tzw. „ustawa o sygnalistach”) ma wejść w życie już 1 marca 2018 r. Stanie się tak prawdopodobnie pomimo to, że jej postanowienia już teraz wywołują niezwykłe emocje. Ustawa nakłada na przedsiębiorców szereg istotnych obowiązków (takich jak konieczność wdrożenia procedur antykorupcyjnych i określonych klauzul umownych), ale również ewentualnych sankcji, z karami pieniężnymi do 10 mln zł i wyłączeniem z postępowań przetargowych na 5 lat  na czele.

W ramach szkolenia omówimy najistotniejsze z wprowadzanych zmian oraz wskażemy, w jaki sposób najefektywniej przygotować Firmę do ich wejścia w życie, również w świetle pozostałych nowości z zakresu compliance. Porozmawiamy w szczególności o tym:

  • jak przygotować się do wejścia w życie ustawy – jakie są najważniejsze obowiązki i kogo dotyczą
  • kim są sygnaliści, co daje taki status i jaki wpływ będzie miało wprowadzenie tej regulacji na działalność Firmy
  • jakie zagrożenia dla biznesu wynikają z ustawy i w jaki sposób przygotować Firmę do jej wejścia w życie
  • jaka jest relacja ustawy o sygnalistach do innych zagadnień compliance: regulacji FCPA, branżowych kodeksów etycznych czy istniejących już procedur firmowych

Szczegółowy program szkolenia znajduje się pod tym linkiem

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi: 1500 zł + 23% VAT*:

  • firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*