Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby POLMED i Kancelarii Fairfield”

Prawo zamówień publicznych – postępowanie przetargowe, wystąpienia przed KIO, cyfryzacja zamówień publicznych

data: 20.03.18 r. godz. 10:00-15:00 

miejsce: Warszawa, Izba POLMED ul.Dominikańska 14 lub ul.Polna 11 (w zależności od ilości osób)

warsztaty poprowadzą: adw. Oskar Luty, dr. Karolina Libront

Dla wielu Firm medycznych udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego to jeden z najważniejszych aspektów działalności. W ramach szkolenia – prowadzonego przez ekspertów z tej dziedziny, a przy tym praktyków – poruszymy najistotniejsze dla Firm, praktyczne zagadnienia związane z przetargami, pozwalające na jeszcze lepsze przygotowanie się do udziału w postępowaniu i uniknięcie kosztownych błędów. W ramach szkolenia:

  • przedstawimy najważniejsze zagadnienia procedury udzielania zamówień publicznych –  w tym opisywanie przedmiotu zamówienia, wymogi dokumentacyjne, (pozacenowe) kryteria oceny ofert i wreszcie zawieranie umów
  • omówimy najważniejsze prawne aspekty postępowania przed KIO – jakie środki prawne przysługują Firmie? na co uważać z formalnego punktu widzenia? Jak występować i argumentować przed KIO?
  • dokonamy przeglądu najnowszego orzecznictwa KIO pod kątem praktycznego przygotowania się do postępowania
  • omówimy projekt tzw. e-zamówień i to, jak będzie przebiegał proces cyfryzacji zamówień publicznych w Polsce

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi: 1500 zł + 23% VAT*:

  • firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 14.03.18 r. na adres e-mail: [email protected]

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.