“Wdrażanie Innowacji w systemie ochrony zdrowia” to temat o kluczowym znaczeniu dla poprawy jakości świadczonych usług, efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz zadowolenia pacjentów. To także współpraca i zaangażowanie różnych interesariuszy, a wspólne działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii może przynieść ogromne korzyści dla całego systemu ochrony zdrowia.

Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podkreśla, że wdrażanie innowacji w ochronie zdrowia ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia osób starszych. Nowoczesne technologie mogą przyczynić się do lepszej diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych, które najczęściej dotykają seniorów. Telemedycyna, inteligentne urządzenia monitorujące stan zdrowia czy zaawansowane systemy wspomagania decyzji lekarskich to tylko niektóre z przykładów, które mogą znacząco poprawić jakość opieki nad osobami starszymi.

Pani Minister zwraca uwagę na potrzebę współpracy międzysektorowej oraz inwestycji w edukację i szkolenia dla personelu medycznego, aby skutecznie wdrożyć technologie w codziennej praktyce.

„Naszym celem jest stworzenie systemu, który nie tylko leczy, ale także zapobiega chorobom i wspiera seniorów w codziennym życiu” – mówi minister Marzena Okła-Drewnowicz.

Dyrektorzy szpitali i placówek medycznych patrzą na innowacje przez pryzmat operacyjny i finansowy. Innowacyjne technologie medyczne mogą znacząco poprawić efektywność działania placówek, skracając czas hospitalizacji, redukując liczbę powikłań i poprawiając wyniki leczenia. Jednak wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty początkowe oraz konieczność przeszkolenia personelu.

„Musimy dokładnie analizować korzyści i koszty związane z wprowadzaniem nowych technologii. Nie każda innowacja przynosi natychmiastowe oszczędności, ale długoterminowo może poprawić jakość opieki i obniżyć koszty leczenia”.

Kluczowe jest również zapewnienie, że nowe technologie są bezpieczne i skuteczne, co wymaga solidnych badań i testów.

Przedstawiciel branży wyrobów medycznych i moderator panelu Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED podkreśla, że innowacje są napędem rozwoju całego sektora ochrony zdrowia. Firmy wprowadzają na rynek coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, które mogą znacząco poprawić diagnostykę i leczenie pacjentów. Jednak sukces tych innowacji zależy od współpracy z placówkami medycznymi oraz wsparcia ze strony rządu.

„Wyroby medyczne naszych firm członkowskich mają potencjał, aby zrewolucjonizować opiekę zdrowotną. Współpraca z ministerstwami i szpitalami jest kluczowa dla sukcesu innowacji. Ważne jest także stworzenie odpowiednich regulacji i programów wsparcia finansowego, które ułatwią wprowadzanie nowych technologii na rynek”.

W panelu wzięli udział: 

  • Marzena Okła Drewnowicz – Minister Polityki Senioralnej;
  • Prof. Marek Gzik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Prof. Piotr Ładyżyński – Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN;
  • Prof. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali;
  • Marcin Bruszewski – Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju American Heart of Poland;
  • Prof. Sławomir Blamek – Dyrektor Narodowego Centrum Onkologii/Oddział Gliwice;
  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby POLMED, moderator panelu