inarlogo-polmed

W związku z planowaną reformą w zakresie refundacji wyrobów medycznych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED wraz z Instytutem Arcana, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:

„Metody HTA w branży wyrobów medycznych: Szansa czy konieczność?”

która odbędzie się 11.01.2017, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14 w Warszawie.

Konferencja ma na celu przygotowanie branży wyrobów medycznych do nadchodzących zmian i nowych obowiązków, które będą wynikiem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jak czytamy w  uzasadnieniu projektu: „ z punktu widzenia systemu refundowane powinny być wyłącznie te wyroby, które mają udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, a relacja efekt terapeutyczny/koszt terapii jest korzystniejsza w porównaniu z dostępnymi wariantami.” Świadczy to o szerokim wpływie nowych przepisów na całą branżę i konieczności odpowiedniego merytorycznego przygotowania się do nadchodzących zmian.

Grono ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w legislacji, Ocenie Technologii Medycznych (HTA) oraz Evidence Based Medicine (EBM), poruszy zagadnienia dotyczące m.in.: zmian prawnych, wymagań w zakresie HTA oraz nowych mechanizmów refundacji.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

  • 499 zł netto/osoba.
  • 349 zł netto/osoba – dla członków Izby POLMED
  • bezpłatnie – przedstawiciele instytucji publicznych

Program wydarzenia dostępny jest TUTAJ

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja pod TYM LINKIEM